Značný úbytek drobné zvěře, především zajíců a bažantů, naopak velké množství divokých prasat. Tak se dá ve stručnosti shrnout situace v posledních letech na Bílovecku podle informací myslivců z místního Mysliveckého sdružení Bílovec-Stará Ves. To má v současné době jednadvacet členů, kteří obhospodařují honitbu na pozemcích o rozloze 1450 hektarů. Vyskytuje se zde zejména srnčí zvěř a dále zajíci, bažanti a divočáci, kteří v poslední době dělají myslivcům velké starosti. „Způsobují obrovské škody na zemědělských kulturách. Nejhorší situaci jsme zaznamenali v roce 2012, kdy jsme měli v naší honitbě na sto kusů černé zvěře, od té doby se nám podařilo její stavy odlovem dost snížit,“ uvedl jednatel bíloveckého sdružení Otmar Andree, který je myslivcem už přes šedesát let a je také nejstarším členem spolku.

Zároveň dodal, že za loňský rok a první polovinu letošního roku ulovili téměř stovku další škodné černé zvěře.

Zcela odlišná situace je naopak u drobné zvěře, které v poslední době značně ubývá. „V kmenových jarních stavech máme uvedeno 70 zajíců a 55 bažantů, ale dosáhnout těchto čísel se nám zejména u zajíců zatím nedaří. A nepomáhá ani odlov predátorů divočáků a pravidelné zazvěření. Proto zajíce už dva roky v našem sdružení nelovíme,“ doplnil informaci Otmar Andree, který ještě pamatuje dobu, kdy byl v Bílovci nejen dostatek koroptví, ale také křepelek, chřástalů nebo čejek.

LETNÍ POVINNOSTI MYSLIVCŮ

Přestože lovecká sezona vrcholí až na podzim, bílovečtí myslivci se ani v létě nenudí. K jejich povinnostem v těchto dnech patří například ochrana zvěře při žních, to znamená její vyhánění z obilí pomocí psů. Pod sekačkami a koly kombajnů totiž jen ve Staré Vsi, místní části Bílovce, uhyne každé léto několik srnčat.

Dále se členové sdružení v letních měsících starají o zajištění krmiva na zimní přikrmování. „Obhospodařujeme pět a půl hektarů pole. V loňském roce jsme ze svěřených políček získali sto metráků ječmene a dvacet metráků kvalitního vojtěškového sena, část políček necháváme nesklizenou pro volné dokrmování zvěře,“ poznamenal dále jednatel bíloveckého mysliveckého sdružení s tím, že náklady na obdělávání těchto pozemků dosáhnou ročně výše až 25 tisíc korun. Část z nich ale pokryjí dotace. Například loni získalo sdružení osmitisícovou podporu od města.

„Město Bílovec podporuje práci mysliveckých spolků na svém území v několika rovinách. Předně jim poskytuje své pozemky k výkonu jejich činnosti a současně dává příspěvky na péči o zvěř,“ uvedl bílovecký starosta Pavel Mrva a dále ocenil práci myslivců s mládeži formou odborných přednášek, tematických dnů, ukázek nebo besed a soutěží nejen pro děti.

Kromě toho je v prostorách bíloveckého zámku k vidění ucelená expozice zaměřená právě na myslivost a ochranu přírody. A podle slov starosty by měl ve městě v dohledné době po vzoru včelařského kroužku začít fungovat také kroužek myslivecký.