Okresní myslivecký spolek (OMS) Bruntál se informoval na Ministerstvu zemědělství, zda se má toto krizové opatření promítnout také do oblasti myslivosti a rybářství.

„Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21 hodin do 4.59 hodin s účinností od 28 října se na ně nevztahuje,“ informoval kolegy Pavel Kameník, jednatel OMS Bruntál.

Tento režim dohodlo Ministerstvo zemědělství s Ministerstvem zdravotnictví 21. října. „V případě vydání nového stanoviska Ministerstvem zdravotnictví jej ihned zveřejníme,“ slibuje za myslivce z Bruntálska Pavel Kameník.