„Památník vznikl z podnětu Klubu seniorů Horské služby v Beskydech. Finančně se podílela obec Staré Hamry v čele se starostkou paní Tořovou, takže právě jí patří naše poděkování,“ uvedl k odhalení Radim Pavlica, náčelník Horské služby Beskydy.

Slavnostního odhalení v sobotu se zúčastnilo asi dvě stě návštěvníků. Před odhalením památníku proběhla v místním kostelíku mše a památník posvětil i zdejší farář.

Jaroslav Uhlář, první náčelník HS v Beskydech, u nového památníku.Akce se zúčastnil také první náčelník HS v Beskydech, jednadevadesátiletý Jaroslav Uhlář (na snímku)

Horští záchranáři v Beskydech si na nedostatek práce nemůžou stěžovat. Kromě běžných úrazů každoročně dochází například na Lysé hoře průměrně k jednomu úmrtí, příčiny jsou různé. Velký podíl má podle záchranářů přecenění sil, tedy vyčerpání, srdeční kolaps, mozková mrtvice a podobně.