Pomníček vytvořili na památku svých skautských přátel, které na konci druhé světové války zavraždilo gestapo kvůli účasti v protinacistickém odboji. Tehdy ještě nemohli tušit, že se mohyla na Ivančeně v dalších desetiletích rozroste do více než třímetrové výšky. V sobotu však bude skautská mohyla oficiálně zpřístupněna v nové podobě.

POMOHLI BRIGÁDNICI

Vyvrcholí tím čtyřletá práce skautů z Moravskoslezského kraje. Mohyla prošla letos rekonstrukcí, protože její technický stav neumožňoval další bezpečné přikládání kamenů a jednotlivé stěny mohyly se bortily. Na osmi brigádách, které trvaly od května do září, odpracovalo desítky hodin více než sto skautů a skautek ze všech koutů kraje. „Naším cílem bylo od počátku vybudování nové mohyly na bázi dobrovolné práce členů Junáka," uvedl předseda krajské rady a koordinátor projektu Václav Dobrozemský.

Brigádníci vystavěli kamenné zídky, rozložili původní mohylu, zarovnali a vyčistili plochu kolem památníku a vybudovali novou „minimohylu" s dřevěnými kříži.

Na novou podobu Ivančeny vypsala skautská organizace Junák v roce 2014 architektonickou soutěž.

Odborná porota pak rozhodla, že se mohyla přebuduje podle vítězného návrhu do kaskádovitého amfiteátru. Proti tomu se zdvihla vlna nevole, koordinátoři projektu tak museli tlumit vášně a vysvětlovat, proč je daná varianta pro Ivančenu nejlepší. „Tento záměr nejlépe splňoval stanovené podmínky možnost dalšího růstu, zachování piety místa a možnost vybudovat novou mohylu na dobrovolnické bázi," doplnil Václav Dobrozemský. Náklady na rekonstrukci nepřesáhnou 200 tisíc korun, nejsou v tom ale zahrnuty náklady na projektovou přípravu. Pomohla i veřejná sbírka.

Kromě výstupu a slavnostního shromáždění u nové mohyly se v sobotu koná v Malenovicích také konference k tématům 2. světové války, odboje, skautingu a Ivančeny. Mohyla, kterou lidé považovali za symbol boje proti nesvobodě, musela bojovat i s nepřízní komunistického režimu.