Ověřit spolehlivost antigenních testů ve screeningovém režimu, určení jejich senzitivity a specificity ve srovnání s PCR testy a s testy viability.

Druhým cílem bylo stanovit a ověřit nasazení různých týmů na provádění těchto testů včetně určení nákladovosti. Studie probíhala v termínu od 23.10. – 5.11. 2020. Během tohoto období bylo odebráno přes 1300 vzorků na 3 variabilních typech odběrových míst, tak aby mohlo dojít k prověření nasazení odběrových týmů dle vývoje epidemiologické situace.

„V rámci studie proveditelnosti jsme prověřili několik typů tzv. odběrových míst proto, abychom prověřili možnosti odebírání vzorků v podstatě kdekoliv, kde to bude s ohledem na epidemiologickou situaci potřeba. Pro účely studie jsme využili standartní odběrová místa v Nemocnici Karviná – Ráj a FN Ostrava, odběrov místo vybudované uprostřed průmyslového podniku dolu Darkov v OKD, a.s., kde naše nemocnice preventivně testuje zaměstnance a vytvořili jsme také mobilní odběrový tým, který je a bude schopen odebírat vzorky v podstatě kdekoliv, např. zařízení sociálních služeb, školy, obchodní centra, zaměstnavatelé apod. Součástí studie a její závěrečné zprávy je také definice kapacitního a nákladového pokrytí takto vytvořených odběrových míst," říká náměstek pro léčebnou péči Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Miroslav Homza.

Více jak 1300 vzorků

Studie probíhala v termínu od 23.10. – 5.11. 2020. Během tohoto období bylo odebráno přes 1300 vzorků a proběhlo testování 5 různými antigenními testy, jejichž výsledky se odečítají pouhým okem, a alternativní metodou PCR (test ze slin), které byly konfirmovány vůči stávající metodě PCR. U vzorků pacientů s rozdílnými výsledky antigenních a klasických PCR testů byly dále provedeny testy viability stanovující přítomnost infekčního živého viru.

ZU Ova hodnotila celkem 1316 vzorků antigenními testy pěti různých dodavatelů a konfirmovala je s PCR testy a s testy viability u části vzorků. Test viability byl proveden u vzorků 202 osob, které měly rozdílné výsledky v klasické PCR a v antigenním testu. V tomto srovnání antigenní testy jednotlivých výrobců dosahují různých hodnot senzitivity i specificity. Současně byla testována alternativní metoda PCR s využitím odběrů slin. Výsledky většiny testovaných antigenních testů se jeví velmi slibně a dle našeho názoru se jeví jako efektivní metoda ve screeningovém režimu, s cílem zachytit skutečně infekční občany, kteří vylučují viry, a mohou ohrozit své okolí.

Výstupem studie je stanovení definice různých typů odběrových míst, včetně efektivního personálního a nákladového modelu a doporučení antigenních testů, které i s ohledem na porovnání s výsledky viability lze masivně použít pro účely pravidelného, dlouhodobého testování.