Ověřit spolehlivost antigenních testů ve screeningovém režimu, určení jejich senzitivity a specificity ve srovnání s PCR testy a s testy viability.

Druhým cílem bylo stanovit a ověřit nasazení různých týmů na provádění těchto testů včetně určení nákladovosti. Studie probíhala v termínu od 23.10. – 5.11. 2020. Během tohoto období bylo odebráno přes 1300 vzorků na 3 variabilních typech odběrových míst, tak aby mohlo dojít k prověření nasazení odběrových týmů dle vývoje epidemiologické situace.

Zrenovovaný památník obětí důlního neštěstí z roku 1961 už stojí na novém místě na šumbarském hřbitově.
Památník připomínající tragédii na Dole Dukla už stojí na novém místě

„V rámci studie proveditelnosti jsme prověřili několik typů tzv. odběrových míst proto, abychom prověřili možnosti odebírání vzorků v podstatě kdekoliv, kde to bude s ohledem na epidemiologickou situaci potřeba. Pro účely studie jsme využili standartní odběrová místa v Nemocnici Karviná – Ráj a FN Ostrava, odběrov místo vybudované uprostřed průmyslového podniku dolu Darkov v OKD, a.s., kde naše nemocnice preventivně testuje zaměstnance a vytvořili jsme také mobilní odběrový tým, který je a bude schopen odebírat vzorky v podstatě kdekoliv, např. zařízení sociálních služeb, školy, obchodní centra, zaměstnavatelé apod. Součástí studie a její závěrečné zprávy je také definice kapacitního a nákladového pokrytí takto vytvořených odběrových míst," říká náměstek pro léčebnou péči Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Miroslav Homza.

Více jak 1300 vzorků

Studie probíhala v termínu od 23.10. – 5.11. 2020. Během tohoto období bylo odebráno přes 1300 vzorků a proběhlo testování 5 různými antigenními testy, jejichž výsledky se odečítají pouhým okem, a alternativní metodou PCR (test ze slin), které byly konfirmovány vůči stávající metodě PCR. U vzorků pacientů s rozdílnými výsledky antigenních a klasických PCR testů byly dále provedeny testy viability stanovující přítomnost infekčního živého viru.

Před soudem stanul člen ochranky, který v říjnu 2019 udeřil opilého fanouška tak, že ten zemřel na následky krvácení do mozku,
Muž z ochranky v Havířově praštil fanouška a ten zemřel. Nyní stanul před soudem

ZU Ova hodnotila celkem 1316 vzorků antigenními testy pěti různých dodavatelů a konfirmovala je s PCR testy a s testy viability u části vzorků. Test viability byl proveden u vzorků 202 osob, které měly rozdílné výsledky v klasické PCR a v antigenním testu. V tomto srovnání antigenní testy jednotlivých výrobců dosahují různých hodnot senzitivity i specificity. Současně byla testována alternativní metoda PCR s využitím odběrů slin. Výsledky většiny testovaných antigenních testů se jeví velmi slibně a dle našeho názoru se jeví jako efektivní metoda ve screeningovém režimu, s cílem zachytit skutečně infekční občany, kteří vylučují viry, a mohou ohrozit své okolí.

Výstupem studie je stanovení definice různých typů odběrových míst, včetně efektivního personálního a nákladového modelu a doporučení antigenních testů, které i s ohledem na porovnání s výsledky viability lze masivně použít pro účely pravidelného, dlouhodobého testování.

Ilustrační foto
Kino na hranici: Začíná týden filmů on-line