Co je projekt Nocleženka a proč vznikl?
Nocleženka je poukaz v hodnotě 100 Kč, který člověku bez domova umožní strávit noc v teple. Nezahrnuje však pouze nocleh samotný, ale i polévku s pečivem, teplý čaj, možnost provést osobní hygienu, získat čisté a teplé oblečení, základní ošetření, zdravotní prohlídku a také možnost promluvit si se sociálním pracovníkem o své životní situaci. Nocleženka fungovala v trochu jiné formě již řadu let na akci Noc venku, což je událost, při které si veřejnost zkouší, jaké to je přespat na ulici. Na této akci byly podobné poukazy prodávány s tím, že je zájemci mohli přímo předat člověku bez domova, který se akce také zúčastnil. Tento způsob přišel Armádě spásy zajímavý a tak ho převedla do online verze.

Komu a za jakých podmínek Nocleženka pomáhá?
Nocleženka pomáhá každému, kdo je v situaci, že nemá na zaplacení noclehárny. Žádné podmínky nejsou.

Co může udělat člověk pro to, aby mohl pomoci osobě bez domova?
Nejrychlejší pomoc je navštívit naše webové stránky www.noclezenka.cz, kde můžete přispět částkou 100 Kč a zajistit tak noc v teple a bezpečí člověku bez domova. Někdy může pomoci i to, když si s konkrétním člověkem bez domova, kterého potkáváte denně na ulici, promluvíte a přinesete mu teplou polévku nebo spacák. I taková maličkost může člověku bez domova pomoci.