Železniční stanice v Třinci se stavěla v letech 1954 až 1957 – a minimálně v poslední dekádě už cestující mluví o tom, že její vzhled dělá městu ostudu. Nádraží bude nyní zčásti zbouráno a během dvanácti měsíců se z něj stane Přestupní terminál Třinec. Zástupci Českých drah a radnice mluví o tom, že terminál bude moderní vstupní branou do města.

Vizualizace budoucí podoby nádraží.

„Nový terminál bude cestujícím sloužit za rok. Nádraží nabídne nové odbavení pro cestující, čekárnu, obchodní prostory a restauraci. Vznikne klidová zóna i nové parkoviště. Nedílnou součástí budou také autobusová stání. České dráhy vynaloží na rekonstrukci výpravní budovy zhruba čtyřicet milionů korun," uvedla mluvčí ČD Kateřina Šubová s tím, že přibližně 16 milionů korun, tedy čtyřicet procent nákladů, získá dopravce z dotace. „Celkové vysoutěžené náklady na stavbu činí šedesát milionů korun," dodala mluvčí.

První jednání o stavbě nového terminálu probíhala od poloviny roku 2011. V lednu následujícího roku pak podepsaly České dráhy s městem Třinec smlouvu o spolupráci. Po „papírové" přípravě a získání dotace jde projekt do finální fáze. V minulých dnech si dosluhující nádraží převzali stavbaři.

Budování terminálu je rozvrženo do dvou základních etap. „V maximální možné míře se odbourají části nádraží, především vyvýšená bytová část nad vestibulem a obě krajní křídla. V první etapě, která potrvá přibližně do června příštího roku, proběhnou stavební úpravy v levém, jihovýchodním křídle nádraží. Součástí je i demolice bytové části a úprava přednádraží. Ve druhé etapě, do konce roku 2015, se práce přesunou do zbylých částí nádraží a zahájí se stavba nových autobusových stání," naznačila Kateřina Šubová. Cestujícím budou vždy zajištěny prostory pro odbavení.

Vizualizace budoucí podoby nádraží.

V objektu vznikne nová restaurace, obchodní prostory i nové odbavení pro cestující a čekárna. U nádraží bude klidová zelená zóna, nová autobusová stání, v části levého křídla budovy vznikne nové parkoviště. Kompletní přestavbou budovy a přednádraží se zajistí bezbariérový a bezproblémový přestup mezi jednotlivými druhy dopravy.

„Za stav třineckého nádraží se už řadu let stydíme. Nebylo jednoduché přesvědčit České dráhy, že nádraží už nutně potřebuje rekonstrukci, takže mám velkou radost, že jsme se nakonec domluvili a podařilo se nám společnými silami připravit projekt a získat na něj dotaci," uvedla třinecká starostka Věra Palkovská.

Zdůraznila, že stavební práce musí být vzhledem k dotacím hotovy do konce roku 2015, a připomněla dřívější dohodu, že budovu a první peron budou rekonstruovat České dráhy, naopak rekonstrukci prostoru před nádražím zajistí město. Náklady na realizaci přestavby prostoru před nádražím budou činit zhruba 19 milionů korun, přičemž město ze svého rozpočtu vydá díky dotaci zhruba tři miliony korun.

Před nádražím budou zrekonstruovány zpevněné plochy, vybudovány zastávky MHD a točna pro autobusy, přibude parkoviště, kryté stojany na kola, grafický informační panel s jízdními řády, lavičky, odpadkové koše a tak dále.