Souhlas Ústeckého kraje požaduje v připomínkách k veřejné soutěži na odtěžení zbylých kalů ministerstvo životního prostředí.

Bezprostředně před vyhlášením soutěže totiž státní podnik Diamo, zastupující stát, avizuje, že lepší možnost na likvidaci kalů, než jejich uložení na skládce u Litvínova a spálení v čížkovické cementárně, nezná.

Vloni vedení kraje při klíčovém hlasování o změně integrovaného povolení dovoz kalů do našeho kraje odsouhlasilo. Jak se volení zástupci lidí zachovají nyní? Teď před volbami nám kandidáti na hejtmany řekli: „Za sebe musím říci, že jsem již jednou zvedla ruku pro odmítnutí tohoto záměru a udělala bych to zas," tvrdí hejtmanka a lídr ČSSD Jana Vaňhová. Dodala, že podobná podmínka měla být i při předchozí zakázce.

Lídři říkají NE

„S něčím podobným bych nesouhlasil. Ústecký kraj má již dostatečně postižené životní prostředí," řekl Oldřich Bubeníček, lídr KSČM, která podle posledních předvolebních průzkumů může zvítězit v říjnových krajských volbách.

Podle lídra ODS Vladislava Rašky by o takovém problému neměla rozhodovat jen rada, ale zastupitelstvo a veřejně, aby bylo možné otázku prodiskutovat. „Za sebe mohu říci, že nevidím logiku v tom, aby se kaly vozily přes celou republiku. Měly by se zlikvidovat blíže, nejlépe v místě svého uložení," prohlásil.

Kategorické NE vyslovil i Jiří Paroubek za NS-LEV 21: „Toxické kaly se tu mají i nadále pálit. Pochybuji, že by se občanům lépe dýchalo." Nekompromisní je i lídr TOP 09 a starostů Karola Haasová. „Nelze připustit další znečišťování ovzduší. Má to velmi výrazný vliv na zdraví obyvatel," prohlásila.

Na otázku Deníku neodpověděl lídr Severočechů.cz Jiří Zelenka.

Jednoznačné NE ale u politiků někdy znamená i ANO. Například hejtmanka loni opravdu zvedla ruku pro odmítnutí záměru. Jen za 14 dnů svůj postoj diametrálně přehodnotila a zvedla ruku znovu: Ale pro jeho podporu.

Stanovisko MŽP k tzv. projektu pro zajištění financování sanační akce Nápravné opatření Laguny Ostramo:

„Pokud by případný vítěz veřejné zakázky (na likvidaci zbylých 70 100 tis. tun - pozn. red.) navrhl pokračovat v ukládání kalů z lagun na skládku společnosti CELIO a.s. a spalování v cementárně Lafarge a.s. v Čížkovicích, pak jenutné primárně získat explicitní souhlas Ústeckého kraje, uskutečnit příslušné změny integrovaných povolení pro dotčená zařízení a eliminovat již v počátcích sporné oblasti, které byly formulovány rovněž v podané žalobě (Greenpeace a dalších - pozn. red.): obsah nebezpečných látek v kalech, nebezpečné vlastnosti kalů, dostatečný monitoring ve vztahu ke kalům, vliv na zdraví obyvatel a další."

K TÉMATU: O kalech někteří krajští radní už Deníku jednou lhali

Někteří krajští radní nemluvili pravdu, když Deníku loni v říjnu řekli, jak v srpnu hlasovali o problematice kalů z Ostravy.

Rada tehdy dala podmíněný souhlas se změnou integrovaného povolení pro společnost Celio tak, aby mohla na několik let uskladnit upravené kaly z Ostravska. Ty se pak začaly postupně spalovat v cementárně v Čížkovicích.

Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková potvrdila, že v bodu, který se týkal integrovaného povolení, bylo 8 přítomných radní pro a jeden se hlasování zdržel. Jeden z radních na hlasování nebyl.

Když se Deník pokoušel zjistit, jak radní hlasovali, nikdo se k souhlasu nepřiznal. Tři radní, hejtmanka Jana Vaňhová, její náměstek Pavel Kouda a René Budjač na položené otázky neodpověděli. Náměstek hejtmanky Arno Fišera a radní Radek Vonka tvrdili, že byli proti. Petr Jakubec, Jana Ryšánková a Petr Benda tvrdili, že si přesně svoje rozhodnutí nepamatují, ale že se jim záměr nelíbí, hlasování si bez dalšího komentáře nepamatoval ani radní Jan Čermák. Poslední z členů rady, Jiří Šulc, uvedl, že byl tehdy na dovolené a nehlasoval.

Kdo hlasoval PRO?

Deník se zeptal krajských radních, zda hlasovali pro, či proti skládce. V říjnu jich hodně tvrdilo, že proti, nebo že si nepamatují.

Někteří raději na e-mailový ani telefonický dotaz neodpověděli. Jasné je, že při hlasování 24. srpna se téměř všichni vyslovili PRO!

Co řekli Deníku v říjnu?

Jana Vaňhová (ČSSD) neodpověděla, Pavel Kouda (ČSSD) neodpověděl, Arno Fišera (ČSSD) byl jsem proti, Jana Ryšánková (ČSSD) byla jsem proti (podle mě rada souhlas nedala), Petr Benda (tehdy ČSSD) asi jsem byl proti, nebo se zdržel, ale určitě ne pro, Jan Čermák (ČSSD) nepamatuji se, bude muset prostudovat zápisy, Petr Jakubec (ČSSD) nepamatuje si, že by hlasoval, záměr se mu nelíbí, Radek Vonka (ODS) proti, Jiří Šulc (ODS) byl na dovolené a nehlasoval, ale je prý proti, René Budjač (ODS) neodpověděl.

Jaká je skutečnost?

Na radě bylo přítomných 9 z 10 radních. Podle zápisu se jich osm vyslovilo pro přijetí návrhu, jeden se hlasování zdržel. To znamená, že všichni, kteří Deníku v říjnu řekli, že byli proti (Fišera, Ryšánková, Vonka), nemluvili pravdu.

AUTOR ČLÁNKU JE REDAKTOR ÚSTECKÉHO DENÍKU