Peníze na příští roky by měly být zajištěny, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši přesahující 93 miliardy korun.

Stavební práce na první etapě začaly loni na jaře v blízkosti přehrady Olešná. V porovnání se sumami, které proudí do výstavby obchvatu letos a dále až do roku 2022, kdy má být dokončen, šlo ale loni jen o drobné, a to zhruba 73 milionů korun.

Obdobně jen s minimální sumou, konkrétně má jít o 13 milionů korun, počítá letošní rozpočet na výstavbu poslední části obchvatu Třince mezi Třanovicemi a Nebory. Staveniště bylo předáno teprve před měsícem.

V rozpočtu SFDI na příští rok je ale na tuto stavbu připraveno téměř 1,4 miliardy korun. Celkově pak stavba, která má být hotova nejpozději do poloviny roku 2022, vyjde na zhruba dvojnásobek.

Například letos činila celková výše schváleného rozpočtu SFDI částku ve výši 86,3 miliardy korun, která byla dále v průběhu roku upravena na 101,3 miliardy. Rozpočet je běžně upravován v průběhu roku a v drtivé většině případů navyšován.