Nechyběly ani scénky tamních divadelních souborů či taneční vystoupení.