Hned na počátku besedy se studenty zdůraznila Michaela Marksová (ČSSD) šíři kompetencí a oblastí, do kterých Ministerstvo práce a sociálních věcí zasahuje. „Naše agenda je velice rozsáhlá. Patří k ní veškerá problematika ohledně bezpečnosti práce, úřadů práce, sociálních dávek a mnoho dalšího."

Následně se věnovala otázce vyloučených lokalit ve městech a dávkám 
v hmotné nouzi. Ty považuje Marksová za důležité pro udržení sociální integrity tak, aby bylo omezeno riziko vzniku ghett sociálně slabšího obyvatelstva.

Poté se už debata ubírala směrem 
k plánovanému zákonu o sociálním bydlení.

„Soukromí pronajímatelé často na těch nejchudších lidech vydělávají. Měli bychom si vzít vzor ze zahraničí. V mnoha zemích poskytují dostupné bydlení svým obyvatelům přímo obce nebo města," řekla k této problematice Marksová.

V budoucnu by tak mohlo být podle ministryně sociální bydlení regulováno přímo obcemi. Ty budou moci snadněji čerpat příspěvky ze státních finančních zdrojů. Připravovaný zákon je v současné době podroben kritice mnoha starostů. „Samozřejmě zákon je v současné době 
v přípravné fázi. Pokud s jeho podobou starostové souhlasit nebudou, pak s největší pravděpodobností ani nevznikne," dodala k tomuto tématu Marksová.

„Jsem ráda, že do Opavy konečně zavítal politik, který svému rezortu rozumí. Přesto, že je sféra sociální politiky poměrně rozsáhlá, dokázala Marksová, že v daných tématech netápe. To se dá jen stěží říci o jiných, kteří do města zavítali," sdělila své dojmy o návštěvě ministryně místní rodačka Iva Janečková.

Ještě před vystoupením na univerzitě navštívila Marksová komunitní centrum v opavských Kylešovicích. Zde na ni čekalo hudební vystoupení živé kapely a posezení u snídaně, kterou zajistili pracovníci komunitního centra Anima Viva, kteří jsou zároveň jeho klienty.

David Beinhauer