Malba se stane součástí výstavy, kterou arcibiskupství olomoucké pořádá v letošním roce v Arcibiskupském paláci u příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I., a to od konce března do konce října. Zástupci olomouckého arcibiskupství požádali město Opavu o zapůjčení obrazu, který byl doposud umístěn v kanceláři opavského primátora.

Po skončení výstavy se obraz vrátí do Opavy.

„Dílo připomíná období, kdy Opava byla hlavním městem rakouského Slezska. Je výjimečný nejen svými rozměry, ale především tím, že zachycuje jednu z klíčových událostí dějin rakouské monarchie, která se odehrála mimo Vídeň. Věrně zpodobňuje skutečně reálné postavy včetně interiéru Arcibiskupského paláce v Olomouci.

Daný historický okamžik je ztvárněn pouze v několika málo uměleckých dílech," uvedl tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis. Olejomalba o rozměrech 186 x 300 cm, která vznikla v roce 1876, je prací českého malíře Františka Čermáka.

Autor, který štětcem zachycoval především výjevy z naší historie, působil mimo jiné jako profesor na pražské akademii a v letech 1881 až 1882 byl jejím rektorem. „Obraz byl městu nabídnut v roce 2006 poté, co byl nalezen na půdě rodinného domu v jedné z obcí na Opavsku a řešilo se dědické řízení.

Dostali jsme tehdy tuto nabídku s velmi omezenou dobou pro rozhodnutí. Majitelé měli v úmyslu toto plátno s ohledem na téma, které zobrazuje, nabídnout přímo Vídeňské aukční síni. Nakonec jej představitelé města koupili za 550 tisíc korun.

Jeho hodnota je ale nyní, po deseti letech, nesporně vyšší, a to i díky pečlivé restaurátorské práci Blanky Valchářové," doplnil tajemník magistrátu Tomáš Elis.