Posudek si nechala už před časem zpracovat společnost Eurovia, která je zhotovitelem zdi. Do konce dubna měly být známy výsledky fyzických i statických kontrol všech ostatních zdí na stavbě a do konce května se měl dohodnout objednatel (Ředitelství silnic a dálnic ČR), zhotovitel (Eurovia) a projektant na tom, jak bude rekonstrukce stěny vypadat. Ani jedno se však zatím nestalo.

„Monitoring v místě stále probíhá, avšak v tuto chvíli neevidujeme žádné signály, které by naznačovaly komplikace u dalších zdí. Díky jejich postupnému rozebrání bylo možné realizovat podrobný odborný průzkum. Jako příčina sesunutí se jeví nevhodně zvolené projekční řešení. V současné době stále probíhají konečná jednání o technickém řešení oprav v místě mezi zhotovitelem, investorem a projektantem. Až jednání skončí a řešení schválí investor, zahájíme práce,“ konstatovala mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková s tím, že by se tak mělo stát v srpnu.

Práce si vyžádají dopravní omezení

Práce na rekonstrukci stěny mají podle Eurovie trvat přibližně tři měsíce. Radost z toho ale nebudou mít řidiči, kteří se musejí připravit na to, že během oprav dojde k uzavírce jednoho jízdního pruhu. „A to z toho důvodu, aby vznikl prostor pro pracovníky,“ vysvětlila Iveta Štočková.