„Jde o dokončení zateplení, dozdívek, výměny oken a výplní, zateplení střechy na vybraných objektech a úprava vstupu do objektu," upřesňuje Jolana Plášková z Odboru rozvoje a investic.

Práce mají skončit v říjnu a je možné, že souběžně s nimi poběží i kýžená velká rekonstrukce celého prostranství. „Ano, je to tak. Se stavbou náměstí by se mělo začít na podzim," potvrdil starosta města Tomáš Kuča.

Vyhlašovatelem výběrového řízení na stavbu je Ministerstvo financí. V minulých týdnech tam přicházely nabídky zájemců. „V současné době tam bude několikakolové rozhodování. Můžeme předpokládat, že tato operativa už půjde celkem rychle," podotýká orlovský starosta.

Jméno zhotovitele stavby bude známo až po finálním podpisu ministra financí Andreje Babiše.

Projekt počítá s opravami prostoru před městským úřadem, před i za kulturním domem, vzniknou nová podzemní parkoviště a vybuduje se nový polyfunkční dům.

„Mělo by se začít úpravou parkovišť mezi městským úřadem a kulturním domem. Takové jsou původní plány. Ty se ale ještě mohou změnit po dohodě se zhotovitelem stavby," řekla vedoucí Odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.