Dále rozhodli, že se rozloží současná personální unie krajských nemocnic v Orlové, Karviné-Ráji a v Havířově. Špitál v Havířově bude mít své vlastní vedení.

Pro protestující orlovské zdravotníky, občany i vedení města bylo takové rozhodnutí velkým zklamáním. Všichni doufali, že zvítězí varianta, kdy nemocnice v Orlové zůstane nadále v současné podobě. „Je to v zájmu lidí z Karviné a Havířova, kteří si prosadili svoje. Problém je v tom, že jim tam nebude mít kdo přejít. Takže budou nefunkční nemocnice jak v Karviné, tak v Orlové a Havířově. My ještě dnes na základě zasedání rady budeme žádat o převod nemocnice do našeho majetku,“ uvedl chvíli po hlasování starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Hrozí nedostatek personálu v celém okrese?

Před krajskými zastupiteli vystoupil i senátor a jeden z lékařů nemocnice v Karviné-Ráji, Radek Sušil. Ten upozornil například na důležitou úlohu orlovské lůžkové interny. 

„Má větší výkonnost, než interna v Karviné. Specifikum v Orlové je také v tom, že má velké množství tzv. sociálně pobytových zařízení a na interně mají až 1800 hospitalizací za rok. Je tedy potřebné zvážit, zda dané úspory tohoto kroku budou vykompenzované riziky, které přesuny lůžkových oddělení přinesou. Vždyť ta akce zároveň přestavuje i jiné náklady. A ano, lůžka přestěhujete, vybudujete nové operační sály, ale když nebudete mít zajištěný personál, dojde k selhání celého systému,“ podotkl Radek Sušil.

Vystoupil i primář orlovské ortopedie Tomáš Knybel. Podle něj například s jeho oddělením kvůli stěhování kraj nekonzultoval specifika, které představuje ortopedická operativa. „Jedním z argumentů změn je také rostoucí potřeba tzv. následné péče. Ale s přibývajícím věkem lidí naopak stoupá potřeba péče akutní,“ uvedl mj. orlovský primář.

„Doufali jsme všichni, že zastupitelé použijí zdravý rozum, bohužel, ho nechali za dveřmi. Věříme ještě, že nemocnice přejde pod město, a pokud ne, najdu si práci jinde. A myslím, že mé kolegyně také, jsme v tomto srdcařky. Už jen z pohledu rozhodování, zda mám dojíždět do Karviné či třeba do Ostrava, vyberu si přeci lepší nemocnici v Ostravě,“ řekla například sestřička orlovské interny a zástupkyně odborů Unie sester Vladěna Balajková.

„Je to politické rozhodnutí, vůbec se nejedná o občana a nikoho nezajímá, že bude nedostupná zdravotní péče. Zaznělo spoustu argumentů a přes to politici hlasovali tak, jak jim určuje jejich strana. Takže tu nejsou pro občany, i když jsou placeni z jejich daní. A to je velmi smutné. Je vidět, že budovu orlovské nemocnice někdo chce do soukromého vlastnictví,“ řekla po hlasování orlovská nemocniční odborářka Denisa Stolarczyková.

Ta před tím takto argumentovala i při svém vystoupení před krajskými zastupiteli. „LDN s kapacitou 210 lůžek již jednou kraj v Orlové zrušil. Takže je to záměr, aby se po půl roce provozu velkokapacitní LDN mohlo říct, že nebyli lékaři a že nebyla naplněna a pak se prodá levně soukromému subjektu? Kdo nám zajistí, že zde nebude reprodukční centrum nebo plastická chirurgie nebo něco jiného?“ uvedla při svém vystoupení.

Kraj: To, že z Orlové nepřejde nikdo je jen přání jedinců

Kraj ale nadále říká, že pro obyvatele Orlové a okolní spádové oblasti se ani po daných krocích nic nezmění. V budově nemocnice podle kraje zůstanou v provozu ambulance, které budou schopny dvacet čtyři hodin denně poskytnout potřebnou péči, v případě potřeby hospitalizace bude pacient převezen do nemocnice v Karviné-Ráji či v Havířově.

A co říkají zástupci kraje na personální rizika, která zazněla v protiargumentech? „Mě zde zaráží, že za lékaře zde pořád hovoří organizace zdravotních sester a jediný lékař, který veřejně vystupuje je pan primář ortopedie, což ale chápu. Má v Orlové vybudovaný kvalitní tým i dobré zázemí a nechce tedy přecházet. Já už ale nyní vím, že například do Karviné přejde celý tým chirurgie, včetně sester, a to, že nebude přecházet nikdo a všichni odejdou jinam je myslím jen přání některých jedinců,“ odpověděl po hlasování Deníku krajský zdravotní rada Martin Gebauer. „Věřím, že za kvalitním zázemím v podobě chirurgie i interny snad nakonec přejde i daná ortopedie,“ dodal.

Razantně odmítl i názor, že chystaná LDN a centrum následné péče v Orlové je krokem, jak pak budovu nemocnice prodat soukromému zájemci. „Současná krajská koalice má jako jeden ze svých bodů, že nebude privatizovat žádné krajské zdravotní zařízení,“ podotkl mimo jiné.

A možný převod orlovské nemocnice pod město? „Rád se s návrhem orlovské radnice seznámím. Ale budu požadovat i závazný příslib, že s takovým novým subjektem uzavřou smlouvy i pojišťovny a budou mne i zajímat i záruky, že město bude schopno utáhnout provoz všech ztrátových oddělení, když jen pro letošní rok je celková předpokládaná ztráta nemocnice v Orlové okolo 70 milionů korun,“ řekl dále krajský zdravotní rada.

Chystané změny jsou podle kraje nutné, aby se daly ustát právě finanční ztráty celé sítě krajských špitálů. A mají také stabilizovat právě často probíranou nedobrou personální situaci v nich.

Jak zastupitelé hlasovali

Zastupitelé nejprve hlasovali o zrušení personální unie, tedy o rozdělení nemocničního svazku Karviná a Havířov. Pro bylo 34 zastupitelů, proti 5 a 19 se zdrželo.

Krajské nemocnice v Karviné a Havířově budou mít tedy svá samostatná vedení. 

close Hlasování o osamostatní nemocnic Karviná a Havířov. info Zdroj: MSK zoom_in

V dalším hlasování se rozhodovalo o zrušení nemocnice v Orlové a přestěhování akutní péče a lůžkových oddělení - ARO, chirurgie, ortopedie, interny a rehabilitace do Karviné a Havířova. Pro bylo 34 zastupitelů, proti 20 a 4 se zdrželi.

close Hlasování o zrušení nemocnice v Orlové. info Zdroj: MSK zoom_in