Šestnáct případů onemocnění bylo laboratorně potvrzeno, jeden uzavřen v klinicko epidemiologické souvislosti.

Jedná se o jedenáct dětí, které nemohly být vzhledem ke svému nízkému věku očkovány a o šest dospělých osob. Klinický průběh onemocnění je typický pro dané onemocnění a zatím nejsou evidovány komplikace.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje stanovila příslušná protiepidemická opatření, a to nejen u osob, které byly s nemocnými v kontaktu, ale i u personálu nemocnic, kde jsou tito pacienti hospitalizováni.