700 let od narození Karla IV. Jak by vládl v dnešní době?

Karel IV. byl a stále je jedna z nejvýznamnějších českých osobností. Na svou dobu to byl člověk nadmíru vzdělaný, kdejakého absolventa vysoké školy by strčil do kapsy i dnes. Hovořil plynule pěti jazyky, což je i na dnešní dobu nezvyklé, a co teprve ve 14. století!

Postaral se o znovuzrození českých zemí a především o zvelebení Prahy, které, díky svému titulu císaře, zajistil statut hlavního města Evropy. Díky tomuto panovníkovi můžeme dnes navštěvovat Univerzitu Karlovu, procházet se po Karlově mostě a proplétat se uličkami Nového Města pražského.

Nemám ponětí, jak by se náš „Otec vlasti" cítil v dnešním světě, ale nejspíš by se podivil, jak se dnešní Praha liší od té středověké. Její krása jistě nezanikla, avšak sláva není taková, jako za jeho vlády. Matka měst není centrem Evropy, nesjíždí se zde elity světa, jak tomu určitě bylo. Politika na tom taky není nejlépe; korupce byla vždy, ale ta nynější česká je asi světoznámá.

Co by tedy Karel IV. změnil, jak by dnes vládl? Tak za prvé, vrátil by Praze její zašlou slávu a lesk. Stala by se opět centrem kulturního života, alespoň na evropské úrovni. Za druhé, nejspíše by se snažil o „desinfekci" české vlády a dosadil by na přední místa adekvátní politiky bez postranních úmyslů. A za třetí, pomodlil by se v Chrámu sv. Víta a nestačil by se kochat jeho nádherou, kterou za své vlády nemohl spatřit.

Jana Švandová, 4. B, Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec