Žiji v Moravskoslezském kraji již osmnáct let, konkrétně na Ostravsku. Někdy se zamýšlím nad tím, co je v našem malebném kraji to nejlepší a co nám tady naopak chybí.

Domnívám se, že zápornou stránkou Moravskoslezského kraje je znečištěné ovzduší. Tenhle problém vadí, zejména přes zimu, nejen sportovcům, ale hlavně obyčejným lidem, seniorům, dětem. Nejhorší je fakt, že se to asi nedá nijak zmírnit.

Velkým přínosem v našem kraji jsou nově vybudované cyklostezky, které propojují města s obcemi a naopak. Jsem přesvědčena, že je tato nová atrakce pro nás něčím, čeho si můžeme vážit.

Ráda bych také připomněla naše pohoří Beskydy a Jeseníky , z nichž je více než úchvatný výhled na naše kraje. Hory nám skýtají ideální příležitost protáhnout své tělo i rozdýchat plíce.

Co hory znamenají pro mě? Útěk před stereotypním žitím a především před znečištěným ovzduším. Na túrách jsou vždy milí a vlídní lidé, kteří jsou plní života a nadšení. Přesně pro tyto důvody mám v našem kraji turistiku ráda.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že život v Moravskoslezském kraji je možná těžší. Aby tu měl člověk práci, musí se více snažit než jinde v České republice, ale kvůli nedostatkům Moravskoslezského kraje se rozhodně balit si kufry nechystám.

Alexandra Salamonová, Střední škola Havířov-Prostřední Suchá