Kde se vlastně nachází Moravskoslezský kraj? Celé jeho území leží v Severomoravském kraji. Myslím si, že poloha je velice dobrá pro obchod a poznání zajímavých kulturních památek s vysokou návštěvností turistů, jelikož hraničí s Polskem. Moravskoslezský kraj netrpí tím, že nemá co nabídnout, ba naopak.

Právě v tomto kraji se nachází nejvyšší hora Moravy, a to Praděd, dále stojí také za zmínku CHKO Jeseníky a Beskydy.

Již nyní se snaží zvýšit turistickou atraktivnost i dostupnost k rekreačním a regeneračním centrům. Sama jsem několik turistických stezek navštívila a mohu vřele doporučit. Od nejobyčejnějšího „lesního baru" až po vyhlídky na rozhlednách. To bych však nejspíše doporučila lidem, kteří mají rádi turistiku.

Moravskoslezský kraj má také spoustu nákupních center, například Breda, Shopping Park Ostrava a Karolina, příležitost k uplatnění mají i malí obchodníci a soukromé dílny. Sportovně-rekreační centra nabízí mládeži i dospělým spoustu aktivit od badmintonu až po snowparky. Děti, které jsou zaměřeny uměleckým směrem, své vlohy můžou rozvíjet v uměleckých školách. Nejčastějšími obory jsou hudební, dramatický, taneční ale i výtvarný obor s možnou návazností pokračování na středních uměleckých školách. Středoškolské vzdělání je v kraji také zajištěno na vysoké úrovni, výrazným příkladem je opavské gymnázium, které je pojmenované po slavném přírodovědci Gregoru Johannu Mendelovi. Faktů, které by dokazovaly kvalitu Moravskoslezského kraje, by byla, spousty, ale vždy je co zlepšovat.

Nejčastějším problémem, který je často zmiňovaný, je nezaměstnanost a nízké výdělky, a s tím souvisí i uplatnění mladých lidí ve vystudovaných oborech. Kraj rychle stárne a mladí utíkají do ciziny, popřípadě větších měst, kde najdou pracovní příležitosti. Příliv státních peněz do Moravskoslezského kraje je nejčastěji spojen s financováním sociální podpory nebo se zdravotnictvím, okrajově jsou do podnikání a rozvoj průmyslu.

Myslím si, že pokud nevzroste pracovní příležitost a přibližně shodné finanční podmínky, nelze očekávat nic jiného, než že Moravskoslezský kraj postupně ztratí pro mladé lidi jakoukoliv atraktivnost a zůstanou zde pouze starší generace a sociálně slabé skupiny. Mladí, kteří vidí budoucnost ve vlastním vzdělání a touze dosažení svého cíle, nemůžou zde zůstat, protože podmínky pro jejich splnění jsou obtížné, mnohdy až nemožné. Ve větších městech je možná a běžná podpora nových projektů od různých organizací, které se věnují této problematice. Individualita v tomto kraji se příliš nepodporuje, nebo zaniká v jiných, důležitějších projektech. Vždy je těžké obstát ve velké konkurenci, ale důležitá je nabídnutá příležitost. Pak už záleží jen na pracovitosti každého jedince, ale v Moravskoslezském kraji je pracovních příležitostí stále méně.

Jana Sovadinová, 1.C, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov