V srdci srdce Evropy!

Pojmenovávání. Lidé za dobu své existence nalezli názvy pro vše, s čím přicházejí do kontaktu. Pokud se snad náhodou objeví něco, pro co jméno není, lidé je rychle vymyslí nebo převezmou z jiného jazyka. Lidé mají také ve zvyku věci připodobňovat věcem jiným, proto se tedy můžeme setkat s pojmem "srdce Evropy".

Proč je Česká republika srdcem Evropy?

Bystrý čtenář se nyní rychle ohradí argumentem, že srdce je přeci na pravé straně z pohledu pozorovatele. To ale znamená, že v samotném srdci Evropy není místo, které by bylo více napravo, než Moravskoslezský kraj.

Setkáváme se tedy se srdcem srdce Evropy?

Jak daleko můžeme s touto hříčkou zajít? Připodobnění přestává nabývat významu, když se dostaneme k samotnému zdroji podobnosti. V takovémto srdci srdce Evropy se tedy ještě nachází 1 217 676 srdcí moravskoslezských.

Jaké to asi je, žít v samém srdci srdce Evropy?

Podíváme-li se do Jeseníků, nalezneme například srdce turistovo, který ve své oblíbené lokaci nalezl domovinu. Zároveň zde nacházíme srdce Moravákovo a Slezanovo, která se společnými silami snaží přimět moravskoslezské srdce své ratolesti k pohybu.

Ve městech se mezitím dostávají na povrch srdce umazaná uhelnou černí, bloudící již několik let ulicemi a snažící se začlenit do stále rychleji bijící společnosti.

V těchto samých městech nalézáme srdce sotva bijící, těsně namačkaná v hromadných dopravách, ale také srdce řidičů bijící do agresivního tempa jejich řízení.

Na druhé straně se zde nacházejí malá srdce velkých průmyslových institucí, která stále úspěšněji převádějí stále vyšší dotace na čistší vzduch. Zároveň ale srdce studentovo plesá nad širokou škálou škol, ze kterých může vybírat.

Valná většina srdcí v tomto srdci srdce Evropy si ale neuvědomuje, že jsou součástí žijícího ekosystému, který při selhání nepoškodí pouze Moravskoslezský kraj, ale veškeré vyšší srdce, jehož součástí jsou, a i přes to se někteří snaží diktovat tempo bití dle vlastní libosti.

Nakonec možná stojí za zmínku i fakt, že v tomto srdci srdcí bije pravidelně i to autorovo.
Petr Sedláček, 4. A, Gymnázium EDUCAnet Ostrava