Podle průzkumu, který se uskutečnil v USA, přicházejí tamní zaměstnavatelé dohromady až o několik bilionů dolarů ročně v důsledku pracovní neaktivity zaměstnanců, kteří podstatnou část pracovní doby tráví na sociálních sítích, slevových serverech, aukcích a dalších volnočasových internetových stránkách.

Do popředí se stále více dostávají firmy, které zaměstnavatelům nabízejí softwary, které umožní zaměstnavatelům monitorovat, které internetové stránky zaměstnanci navštěvují, a to včetně času, který na těchto stránkách tráví. V souvislosti s tím pak vyvstává další otázka, do jaké míry je tato kontrola přípustná. Přesně na toto a další situace, v nichž je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat zaměstnance, se zaměříme v tomto článku.

Rada první

Možnost zaměstnavatele sledovat internetové stránky navštívené zaměstnancem, je nepřímo zakotvena i v zákoníku práce.

Zákoník práce stanoví, že zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele, včetně výpočetní techniky, ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování tohoto zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat, případně upravit v pracovním řádu apod. Kontrolu zákazu užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele pro osobní potřebu zaměstnance tak lze přiměřeným způsobem vykonávat i sledováním navštěvovaných internetových stránek. Přiměřenost spočívá zejména v tom, že zaměstnavatel nesmí nepřípustně zasahovat do soukromí zaměstnance čtením jeho soukromých zpráv atd.

Rada druhá

Nadměrné sledování webových stránek zaměstnancem, které nesouvisí s jeho pracovní činností, může být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Skutečnost, že nadměrné sledování webových stránek zaměstnancem, které nesouvisí s jeho pracovní činností, může být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru, již judikoval Nejvyšší soud, který v kauze, kde se zaměstnanec jisté firmy domáhal prohlášení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, který s ním zaměstnavatel rozvázal proto, že během jednoho kontrolovaného měsíce zaměstnanec strávil na internetu prohlížením stránek nesouvisejících s jeho zaměstnáním 102,97 hodiny z celkového počtu 168.

Rada třetí

O případném sledování zaměstnanců kamerovým systémem musí být zaměstnanci vždy informováni.

Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod, spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. To znamená, že zaměstnavatel musí zaměstnance informovat nejenom o tom, že v místě jeho pracoviště je instalován kamerový systém, ale také i například o tom, že kontroluje jeho firemní poštu.

Rada čtvrtá

Zaměstnavatel může z důvodu ochrany majetku činit i prohlídky zaměstnanců.

Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti, a co je důležité osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

Rada pátá

V případě pracovní neschopnosti zaměstnance je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim.

Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnanec je pak povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Každou středu v tištěném vydání Deníku vychází právní poradna, ve které se dozvíte, jak postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak vyvarovat.

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka www.pravnilinka.cz.