Investorem stavební akce, která bude stát téměř 440 milionů korun, je Povodí Odry. To přispěje částkou 132 milionů korun, další finance budou použity z dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi III.

„Zhotovitelem stavby bude společnost OHL ŽS, která počátkem července zvítězila v rámci výběrového řízení konaného formou elektronické aukce. Původní projektovaná cena činila 735 milionů korun, aukce se zúčastnilo celkem 13 firem. Nakonec se cena dostala na zhruba 440 milionů korun," upřesnil generální ředitel Povodí Odry Miroslav Pagáč.

„Rekonstrukce vodního díla spočívá především v provedení nového kapacitního bočního přelivu na pravém břehu, zvýšení koruny hráze a vlnolamu," vysvětlil investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak a dodal: „Stabilita hráze bude navýšena přísypem vzdušního svahu s dostatečně mírným sklonem. Materiál pro přísyp bude přivezen z horních partií sesuvu Řečica, čímž dojde také ke zvýšení jeho stability. K tomu přispěje také uložení materiálů nevhodných pro přísyp hráze v patě sesuvu."

Podle Jana Navrátila, ředitele ostravské divize společnosti OHL ŽS, která bude zhotovitelem stavebních prací, navrhovaná technická opatření zásadně zvýší bezpečnost přehrady, která po úpravách ustojí i desetitisíciletou vodu. „Je dimenzována tak, aby zvládla pojmout 730 krychlových metrů za sekundu, což je zhruba dvakrát více než při povodních v roce 1997," upřesnil Jan Navrátil. Dokončení rekonstrukce přehrady Šance je plánováno na listopad roku 2018.