V lednu zaznamenaly měřící přístroje 24, v únoru 53 a v březnu 62 seismických jevů.

Baví se o tom v ženy v obchodech, chlapi u piva i uživatelé sociálních sítí. „Je toho čím dál víc. V březnu se nám barák třásl téměř každý den. Řekla bych dokonce, že byl výjimečný den, kdy otřes nebyl," řekla v anketě pro místní televizní vysílání Polar jedna z obyvatelek Karviné-Ráji.

Epicentrum otřesů

Mnoho otřesů způsobených uvolňováním napětí v hornině, má své epicentrum pod Karvinským mořem poblíž pomocného závodu Dolu Darkov. A otřesy v této lokalitě se projevují nejvíce v karvinské části Ráj. Ovšem nejen tam. Ty nejsilnější zatřesou s domem a jeho interiérem klidně až v městské části Hranice při hranici s Polskem.

Jak ale upozorňují lidé, třeba právě na sociálních sítích počet otřesů i jejich intenzita v posledních týdnech výrazně přibylo. Důkaz? Měřící stanice společnosti Green Gas, která část z nich provozuje a výsledky zveřejňuje na internetu, zaznamenaly v březnu 62 geomagnetických jevů, jak se důlním otřesům odborně říká.

Vznik seismických jevů

Jak vysvětluje mluvčí OKD Marek Síbrt, seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků.

„Protože se uhlí v této oblastí těží už dlouho, vydobytých partií vytvořených hornickou činností za ty roky přibývá a v aktivní karvinské části revíru se stále tvoří nové," říká Síbrt.

Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

„Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět ani není možné se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky," říká mluvčí OKD.

Případné škody vzniklé v důsledku otřesů na majetku veřejném i soukromém, řeší oddělení důlních škod příslušného dolu.

Čtěte také o tématu: Citlivá čidla sledují pohyby země v hornickém regionu