„Když jsme se na podzim roku 2016 rozhodli začít s opravou střešní krytiny zámku, která už byla opravdu v havarijním stavu, nikdo z nás netušil, jak se bude celá situace do budoucna vyvíjet. V letech 2016 – 2017 se započala oprava krytiny z vnitřní strany od zámeckého nádvoří, a to z vlastních finančních i lidských zdrojů. Od roku 2018 jsme dále pokračovali v opravách, které prováděly odborné firmy. Šlo o výměnu střešní krytiny, břidlice, falcových měděných plechů, opravy a rekonstrukce věže nejen nad vstupním portálem. U těchto akcí jsme byli úspěšní v získávání financí z jiných zdrojů. Poslední etapa oprav nad východním křídlem byla zahájena letos v březnu a již v květnu jsme se mohli radovat z odstranění lešení a zdárně dokončené několikaleté práce,“ popisuje vedoucí oddělení kultury kravařského úřadu Silvie Hříbková.

Zahájení výstavy fotografií Jindřicha Štreita na gymnáziu v Rýmařově v roce 2019.
Jubilant Jindřich Štreit na dvou vernisážích: v Bruntálu a na Sovinci

Celkové náklady všech etap se vyšplhaly na více než 12 milionů korun, z toho 7,24 milionu korun činily dotace. Téměř 6,5 milionu korun poskytl Moravskoslezský kraj, osm set tisíc pak Ministerstvo kultury ČR.Během oprav střechy byly na zámku zároveň i obnoveny některé prvky podle původního barokního originálu. Restauroval se vstupní portál, obnovily se sluneční hodiny na nádvoří. Vznikla také replika původních hodin s pozlaceným ciferníkem, které se tak vrátily na vstupní průčelí. Došlo i k navrácení repliky kříže na lucernu nad zámeckou kaplí.

„Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří byli v těchto počinech jakýmkoli způsobem zainteresováni. Zaměstnancům města, všem firmám a dodavatelům a v neposlední řadě také vedení města, které podporuje tyto investiční akce a má zájem, abychom společně vrátili zámku původní krásu,“ dodává Silvie Hříbková.