Poutníci se nejprve zastavili u kříže nad jeskyní Šipka, kde po krátké modlitbě zazpívali píseň Svatý kříži, poté se vydali dál, k soše svatého Václava. Tam účastníky pouti, z nichž někteří přijeli například až z Brna, Ostravy či Českých Budějovic, přivítal starosta štramberského Orla Petr Buzek.

Mladí členové Orla poté připomněli historii horových poutí, které se konaly již v 17. století na horu Kotouč ke kamennému kostelu Nanebevstoupení Páně a kostelíku Povýšení svatého kříže. „Za císaře Josefa II. byly oba kostely strženy a místo nich byl postaven dřevěný kříž,“ četl mladý člen Orla a doplnil, že když dřevěný kříž zchátral, v roce 1823 postavili místní obyvatelé na okraji skalní stěny kamennou pyramidu a do ní zasadili nový kříž.

Požární hlásič. Ilustrační foto.
Senioři dostanou zdarma hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého

Ten ale začal překážet při těžbě vápence z lomu, a tak byl v roce 1917 přenesen nad jeskyni Šipku. Horové poutě se konaly k tomuto kříži pravidelně na svátek Povýšení svatého kříže dne 14. září a nepřerušila je ani doba totality.

Tradiční horová pouť se podle Petra Buzka časem propojila s poutí Svatováclavskou, která se koná 28. září u sochy svatého Václava. Přítomní se dozvěděli, že na jaře roku 1929, tisíc let od smrti knížete Václava, přišel štramberský rodák Adolf Kelner s myšlenkou umístění sochy svatého Václava na hoře Kotouč a 28. září téhož roku byl položen základní kámen. Sochu vytvořil sochař František Fabiánek, její slavnostní odhalení se událo 31. července 1932.

Svatováclavská Horová pouť ve Štramberku.Zdroj: Deník / Ivan Pavelek

„Jednalo se o první pomník svatého Václava na Moravě. Odstřely vápence, déšť i mráz po léta narušovaly pískovcovou sochu. Časem upadla hlava, meč, ruce a další části,“ přiblížil osud původní sochy mladý člen Orla a doplnil, že torzo sochy bylo v červenci 1988 sundáno z podstavce.

Nová socha z dílny Jana Kozla z Bystřice pod Hostýnem byla posvěcena v srpnu 1994. V následujících letech se horové a Svatováclavské poutě spojily. Pak přišel 1. únor 2019, který přinesl dvě zlé zprávy. Ten den zemřel Václav David, který se zasadil o vznik nové sochy svatého Václava, a pár hodin poté vichřice vyrvala z kořenů stromy, které dopadly na sochu a shodily ji z vysokého podstavce. Socha se rozbila na desítky kusů.

Desítky majitelů automobilových a motocyklových veteránů se sjely do areálu zámku v Kuníně, aby odtud vyrazily na 9. ročník Svatováclavské vyjížďky.
VIDEO: K zámku v Kuníně se sjely nablýskané skvosty

„Tímto zničením příběh sochy neskončil. Sochař Jan Kozel, když viděl trosky sochy, přemýšlel, jestli se má do opravy pustit, ale nakonec tak učinil a opravená socha je nádherná,“ vyslovil Petr Buzek uznání a přidal poděkování. Po krátké mši sochu posvětil místní farář Vladimír Zelina, na závěr všichni přítomní společně zazpívali českou státní hymnu. Petr Buzek ještě jednou poděkoval všem za účast i za peněžité dary, díky nimž se již minulý týden podařilo shromáždit potřebných sto tisíc korun, které stála oprava sochy svatého Václava.