Poutníci se nejprve zastavili u kříže nad jeskyní Šipka, kde po krátké modlitbě zazpívali píseň Svatý kříži, poté se vydali dál, k soše svatého Václava. Tam účastníky pouti, z nichž někteří přijeli například až z Brna, Ostravy či Českých Budějovic, přivítal starosta štramberského Orla Petr Buzek.

Mladí členové Orla poté připomněli historii horových poutí, které se konaly již v 17. století na horu Kotouč ke kamennému kostelu Nanebevstoupení Páně a kostelíku Povýšení svatého kříže. „Za císaře Josefa II. byly oba kostely strženy a místo nich byl postaven dřevěný kříž,“ četl mladý člen Orla a doplnil, že když dřevěný kříž zchátral, v roce 1823 postavili místní obyvatelé na okraji skalní stěny kamennou pyramidu a do ní zasadili nový kříž.

Ten ale začal překážet při těžbě vápence z lomu, a tak byl v roce 1917 přenesen nad jeskyni Šipku. Horové poutě se konaly k tomuto kříži pravidelně na svátek Povýšení svatého kříže dne 14. září a nepřerušila je ani doba totality.

Tradiční horová pouť se podle Petra Buzka časem propojila s poutí Svatováclavskou, která se koná 28. září u sochy svatého Václava. Přítomní se dozvěděli, že na jaře roku 1929, tisíc let od smrti knížete Václava, přišel štramberský rodák Adolf Kelner s myšlenkou umístění sochy svatého Václava na hoře Kotouč a 28. září téhož roku byl položen základní kámen. Sochu vytvořil sochař František Fabiánek, její slavnostní odhalení se událo 31. července 1932.

close Svatováclavská Horová pouť ve Štramberku. info Zdroj: Deník / Ivan Pavelek zoom_in

„Jednalo se o první pomník svatého Václava na Moravě. Odstřely vápence, déšť i mráz po léta narušovaly pískovcovou sochu. Časem upadla hlava, meč, ruce a další části,“ přiblížil osud původní sochy mladý člen Orla a doplnil, že torzo sochy bylo v červenci 1988 sundáno z podstavce.

Nová socha z dílny Jana Kozla z Bystřice pod Hostýnem byla posvěcena v srpnu 1994. V následujících letech se horové a Svatováclavské poutě spojily. Pak přišel 1. únor 2019, který přinesl dvě zlé zprávy. Ten den zemřel Václav David, který se zasadil o vznik nové sochy svatého Václava, a pár hodin poté vichřice vyrvala z kořenů stromy, které dopadly na sochu a shodily ji z vysokého podstavce. Socha se rozbila na desítky kusů.

„Tímto zničením příběh sochy neskončil. Sochař Jan Kozel, když viděl trosky sochy, přemýšlel, jestli se má do opravy pustit, ale nakonec tak učinil a opravená socha je nádherná,“ vyslovil Petr Buzek uznání a přidal poděkování. Po krátké mši sochu posvětil místní farář Vladimír Zelina, na závěr všichni přítomní společně zazpívali českou státní hymnu. Petr Buzek ještě jednou poděkoval všem za účast i za peněžité dary, díky nimž se již minulý týden podařilo shromáždit potřebných sto tisíc korun, které stála oprava sochy svatého Václava.