„Šťávy rostliny obsahují látky zvané furanokumariny, které při styku s pokožkou a za účasti slunečního záření mohou způsobit citelné a pomalu se hojící popáleniny. Zvláště nebezpečná může být rostlina pro malé děti, jejichž kůže je citlivější. Pokud dojde k potřísnění, je nezbytné kůži umýt vodou a zamezit přístupu světla minimálně na 48 hodin. V případě popálení pokožky a vzniku rozsáhlejších puchýřů je pak třeba vyhledat lékaře,“ vysvětluje referent českotěšínského magistrátu Daniel Křenek s tím, že bolševník je nápadný svým bílým květem a výškou, která může dosahovat až čtyř metrů.

Podle Křenka se nebezpečná rostlina rozmnožuje semeny, kterých dokáže vyprodukovat až dvanáct tisíc.

Lidé, kteří bolševník objeví, jsou povinni výskyt nahlásit na příslušný městský úřad, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nebo na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.

Pavla Krůčková