21.00

Hladiny vodních toků dál klesají. Podle předpovědi počasí by se však ještě na území okresu mohly vyskytnout srážky a hladiny by se opět mohly zvednout. Členové povodňové komise budou i v noci objíždět město a provádět pravidelné kontroly potoků a říček. Radnice vyzývá občany, aby sledovali stavy vodních toků a také aktuální informace v digitálním povodňovém plánu na webu města http://moravskoslezsky.dppcr.cz/web_8115/ a na stránkách Povodí Odry http://www.pod.cz/

19.20

O situaci s velkou vodou v regionu informovali vpodvečer hasiči. Ti v kraji zasahovali na dvaceti místech. 

"Největší problémy byly v Novém Jičíně a jeho místních částech (Žilina, Bludovice, Loučka) a v Životicích u Nového Jičína, kde dokonce vystoupila řeka Jičínka z břehů a musela být uzavřena silnice spojující Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm. Hasiči varovali obyvatelstvo prostřednictvím sirén systému vyrozumění podél vodních toků Jičínka, Zrzávka a Grasmanka. Byl spuštěn signál varování „všeobecná výstraha – zátopová vlna". Tato oblast byla zasažena v roce 2009 bleskovými povodněmi, které způsobily obrovské materiální škody a vyžádaly si také oběti na životech a zraněné. Hasiči zasahovali nejvíce u odstraňování překážek na vodních tocích, kdy čistili propustě a mosty od naplavenin, které přinesla velká voda. Dále prováděli čerpání vody ze sklepů a níže položených míst, v několika případech prováděli odčerpávání vodních lagun a také usměrňovali tok vody tak, aby nedocházelo k ohrožení majetku občanů. Například v místní části Nového Jičína – Loučce museli hasiči najít a otevřít několik kanálových vpustí, aby voda rychleji odtékala. Jednalo se o vodu z polí, která zde natekla do prostor sídliště. Byl prováděn rovněž monitoring vodních toků. Celkem jsme zasahovali v několika desítkách případů na zhruba 15 místech na Novojičínsku, ostatní části kraje byly zasaženy minimálně. Mám hlášeny 3 události na Opavsku, 2 v Ostravě a 1 na Bruntálsku. Naštěstí nemám hlášeny žádné zranění ani oběti na životech," sumíroval mluvčí hasičů MSK Petr Holub.

17.00

Situace na všech vodních tocích se uklidňuje. Také Jičínka rychle klesá ze III. stupně a brzy se vrátí k normálu. Bouřky v nejbližší době v regionu nehrozí. 

15.59

V 15.40 poklesla hladina Jičínky na 305 cm. Z údajů vodohospodářů vyplývá, že ve velmi krátké době se průtok v korytu prudce zvýšil z 2,19 kubického metru za sekundu ve 12 hodin na tzv. desetiletou vodu, když v 15 hodin řekou protékalo 88,8 kubíku. 

15.31

Situace na vodních tocích se pomalu zklidňuje.

Horní tok Jičínky začíná klesat, předpokládáme, že v těchto minutách Jičínka na území města kulminuje. Silnice ze Žiliny do Mořkova je stále uzavřená, průjezdná je již ale silnice na Hodslavice.

14.54

Voda uzavřela silnici ze Žiliny do Mořkova. Uzávěra je od restaurace U Mola. Technické služby mají k dispozici pytle s pískem, v případě potřeby volejte na linky 556 768 230 nebo 731 136 430.

Ve 14.40 měla Jičínka 316 cm, přitom v 8 hodin ráno byla její hladina ve výšce 104 cm.

14.49

O akutální dění čerstvě informují hasiči:

"V souvislosti s bouřkami, které se v minulých dvou hodinách přehnaly nad Novojičínskem, zasahují (nebo zasahovali) zatím hasiči na deseti místech. Nejkritičtější je situace na toku řeky Jičínky v Životicích u Nového Jičína, Žilině, Novém Jičíně, kde byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity.

Dále je závažná situace na toku Grassmanka v místní části Nového Jičína–Loučce a na toku Zrzávka v místní části Nového Jičína–Bludovicích," sdělil Petr Holub, mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

14.35

O půl třetí se Novým Jičínem rozezněly sirény a informují o nebezpečí zátopové vlny. Voda v některých korytech jde rychle nahoru. Zrzávka v Bludovicích je již na třetím stupni. Stejně jako řeka Jičínka v místní části Žilina, která je těsně před svým vylitím a už v těchto minutách zatopuje blízké zahrady a sklepy. 

14.29

Povodňová komise města krátce po druhé hodině prostřednictvím radničních informačních kanálů vyzvala občany, aby si zabezpečili majetek, osobní věci i zvířata a případně i automobily odvezli na bezpečná místa.

„Vyčkávejte dalších pokynů povodňové komise města. V případě potřeby volejte na čísla: 556 768 230 nebo 731 136 430," sděluje povodňová komise směrem k občanů Nového Jičína a okolí.

Hustý déšť a zvýšená hladina potoků přináší i první škody.

„Do Straníku vezly technické služby 100 pytlů s pískem, opět zvedáme lávku v Žilině, v Bludovicích se sesunulo kousek svahu do potoka. na Tolstého ulici je zatopena chatka," informovala dnes krátce po čtrnácté hodině mluvčí města Nový Jičín Marie Machková.

Další problémy související s vodou jsou hlášené z Mořkova a Hodslavic.