„Po dokončení hlavních prvků stavby, zejména nového bezpečnostního přelivu, navazujícího skluzu a vývaru pod hrází, bylo možné přistoupit k plnění nádrže. To bude probíhat regulovaně s omezením rychlosti stoupání hladiny na maximálně jeden metr za týden a s přestávkami pro ustálení stavu hráze a nezbytná měření technického a bezpečnostního dohledu,“ informoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina.

Nádrž bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. Kdy se tak stane, bude záležet na přítocích do přehrady. „Může to být v následujících měsících, ale také i na jaře příštího roku,“ doplnil Petr Březina.

Po dobu rekonstrukce přehrady Šance, která je důležitou zásobárnou pitné vody pro region, byla bezpečnost přehrady zajištěna zejména sníženou hladinou na polovinu objemu. Vytvořil se tak prostor pro zachycení povodní. Rovněž byla upravena manipulační pravidla a vodu bylo možné z přehrady dříve a ve větším množství odpouštět. V předminulém týdnu se už musela přehrada vypořádat se silnými dešti, které zasáhly Beskydy. Během týdne stoupla hladina o pět metrů, teď už by měl být nárůst pozvolnější. V současnosti je přehrada naplněna zhruba ze tří čtvrtin zásobního objemu.

Přehrada má být schopna utlumit výrazně větší množství vody než při katastrofálních povodních v roce 1997. Před padesáti lety ji projektanti navrhli tak, aby pohltila stoletou vodu. Dnešní standardy jsou ale výrazně výš, přehrada by si měla poradit i s desetitisíciletou povodní. Kvůli rekonstrukci muselo ustoupit také staré provozní středisko.

Bezpečnost přehrady byla posílena i několika dalšími opatřeními. „Byla zvýšena a upravena koruna hráze, včetně vlnolamu. Přísypem se zvýšila stabilita hráze a nově byla provedena injekční clona v podloží hráze. Zvýšila se také stabilita svahu nad nádrží v údolí Řečice, a to odtěžením jeho horní části a přesunem horniny do jeho dolní části,“ upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Modernizací prošla také měřicí zařízení sledující stav hráze. Všechny stavební práce mají skončit na podzim.