Od vyhlášení nouzového stavu uběhlo pět týdnů. Jak toto abnormální období ovlivnilo Váš pracovní režim?
Je to samozřejmě poměrně zásadní zásah do pracovní náplně všech zaměstnanců, ne jenom nás ve vedení radnice. Každé ráno začíná setkáním krizového štábu magistrátu města, na kterém se probírají nová opatření, která přijala vláda nebo Moravskoslezský kraj a analyzujeme aktuální situaci v našem městě. Co se týče mého osobního pracovního režimu, chodím pravidelně poměrně brzo do práce, jsem na to zvyklý.

Jak se s karanténou, z Vašeho pohledu, vypořádali lidé v Havířově?
Troufám si říci, že nadstandardně dobře. Drtivá většina občanů našeho města přistupuje k opatřením vlády velmi zodpovědně, jde koneckonců o zdraví nás všech. Excesy se samozřejmě najdou, ale to jsem schopni v rámci našich kompetencí řešit prostřednictvím městské policie ve spolupráci s Policií České republiky.

Je něco, co Vás skutečně překvapilo, nebo naopak „dostalo“, nemile překvapilo, zklamalo?
Velmi příjemně mne překvapilo, jak na tuto novou situaci byla schopna pružně zareagovat vláda naší země, tak vedení kraje. Jak velmi rychle zafungoval systém krizového řízení, byl schopen se pružně přizpůsobit novým situacím a podmínkám. A to na všech úrovních. Myslím, že v těchto týdnech se ukazuje, jak schopného má náš kraj hejtmana. Moc toho nenaspí a kontinuálně velmi otevřeně a zcela vyčerpávajícím způsobem informuje jak starosty, primátory, tak především veřejnost. Má můj obrovský obdiv!
No a co nemile? Je mi smutno, když někdy čtu výkřiky různých rádců a „všeználků“ na toto nebo tamto. Hlavně když nenesou za nic zodpovědnost a jsou anonymní za závojem sociální sítě, protože se neumí nebo nechtějí podívat člověku do očí!

Běžná populace bezpochyby chápe, že všechna opatření jsou pro jejich dobro a většina lidí se je snaží dodržovat. Co ale například bezdomovci, které asi není úplně snadné kontrolovat? Jak máte zajištěno, aby měli a nosili ochranné prostředky, aby dodržovali hygienu?
Troufám si říci, že v rámci našeho města, to zvládáme dobře a to především ve spolupráci s Armádou spásy, která si v tomto ohledu zaslouží respekt. Přijali jsme taková opatření, abychom jejich případná nerespektování nařízení vlády mohli řešit okamžitě na místě. Funguje to a to je teď klíčové. Městská i státní policie v tomto směru odvádějí dobrou práci.

Daří se městské polici zajistit dodržování stanovených pravidel? Zaznamenala např. městská policie nějaké problémy, nehlásí například nárůst kriminality? Řeší správní odbor více přestupků, případně jakých?
Každé ráno mám v emailu svodku událostí za předchozí den. Mám tedy velmi přesnou představu o dění v našem městě v tomto ohledu. Na nějaké exaktní vyhodnocení je samozřejmě ještě brzo, ale nezaznamenal jsem žádný nárůst kriminality nad běžný rámec. Kromě toho, že přibyly přestupky spojené s nedodržováním vládních nařízení, nenošení roušek, ochrany dýchacích cest, atd. V prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu a uzavření restaurací, to byly i jednotlivosti ze strany provozních těchto zařízení. Nicméně zde to bylo, až na výjimky způsobeno novou situací a řekněme, že po prvním upozornění sjednali nápravu a opět v drtivé většině tato nařízení dodržují. Nicméně jsou ovšem i tací, kteří prostě nerespektují nic a třeba ke správnímu řízení k projednání pokuty jsou nahlášeni opakovaně, pro ten samý přestupek, to opravdu nepochopím.

Ještě koncem března byl nedostatek ochranných prostředků pro úředníky, lidi v sociálních službách, dobrovolníky, kteří pomáhají tzv. „v první linii“. Už se situace zlepšila? Máte dost ochranných prostředků pro tyto lidi?
Ano, situace v zásobování se podstatně zlepšila. Musím říci, že se nám dařilo od samého počátku zajistit dostupnost ochranných prostředků včetně dezinfekce, pro námi spravovaná zařízení a námi zřizované organizace. Ano, nebylo to snadné, ale šlo to. Dalo se to odpracovat, a v tomto směru, jak celé vedení radnice, tak i pracovníci magistrátu udělali opravdu hodně práce. Rád bych v této souvislosti zmínil skvělou práci vedoucí kanceláře primátora a tajemníka magistrátu. Obrovský dík ale patří také všem lidem, kteří se aktivně zapojili, a každý po svém přispívají k řešení aktuální situace v boji proti koronaviru.

Ve městě se na začátku roku rozběhlo několik investičních akcí. Ovlivnila nouzová opatření nějak jejich průběh?
Zatím v tomto ohledu nedochází k žádným komplikacím. To, co jsme občanům slíbili, plníme beze zbytku. Rekonstrukce nádraží i přednádraží probíhá bez komplikací a zpoždění. Modernizace koupaliště a stavba nového padesátimetrového bazénu, včetně stavby nových rozvodů vody a potřebné infastruktury, probíhá rovněž bez problémů. Jedinou komplikací se zdají zásilky komponentů z Itálie, ale zatím jejich zpoždění nemá vliv na termíny stavby. Městská realitní agentura dokončuje v těchto dnech projekt rekonstrukce zdravotních středisek, nadále probíhají rekonstrukce výtahů v obytných domech ve vlastnictví města.

Opatření, která si vyžádala pandemie koronaviru, se ve svých důsledcích dotknou mnoha lidí - někteří budou mít výpadky v příjmech, někteří možná přijdou o práci… Může město v takových to případech nějak vyjít vstříc třeba nájemníkům městských bytů, podnikatelům, kteří pracují v městských prostorách, apod.?
Vím, že toto je velmi citlivé téma. Naše země má velmi štědrý sociální systém, který je schopen drtivou většinu těchto záležitostí zachytit a řešit. Musím ale zdůraznit, že toto není v kompetenci města. Nicméně velmi podrobně tuto situaci sledujeme a vyhodnocujeme. Navíc je potřeba si uvědomit jednu podstatnou věc - totiž, že město není schopno a objektivně ještě nějakou dobu nebude schopno říci, kolik opatření v souvislosti s nouzovým stavem stála, a jaký dopad do rozpočtu obce budou mít. Ten vliv se bude projevovat nějakou dobu.

Podle vládního plánu to na přece jen pořád omezený návrat k normálnímu životu vypadá na první polovinu června. Můžete už teď říci, které z městských akcí plánovaných na léto či druhou polovinu roku, se neuskuteční? Budou se v září konat Městské slavnosti?
To teď přesně říci neumím. Snahou bude maximum akcí uskutečnit, tak aby návrat k normálnímu životu byl pokud možno co nejrychlejší a nejsnazší. Zatím jsme nerušili akce pro druhou polovinu roku a naopak, některé akce zrušené v první polovině plánujeme uskutečnit. Prioritou v tomto směru zůstává ochrana zdraví obyvatel.