Nyní už je naprosto jasné, co lidi „pálí" nejvíce. Na veřejném fóru občané odhlasovali největší problémy Hlučína.

„Aby byly navržené problémy opravdu vypovídající, bylo nutné je ještě ověřit formou ankety u většího počtu občanů," poznamenal tiskový mluvčí Hlučína Miroslav Pech. Celkem bylo osloveno 557 respondentů. Když se sečetly hlasy z fóra a dotazníků, v nichž každý člověk mohl označit dva problémy, sestavilo se konečné pořadí.

Podle výsledků Hlučíňany možná nejvíce tíží situace v městských parcích, kde se mají vyskytovat nepřizpůsobiví občané a uživatelé drog. Jako druhý největší problém byla zvolena nutnost řešení obchvatu města a na třetím místě pak skončil problematický výjezd z lokality Rovniny na silnici I/56. Miroslav Pech potvrdil, že uvedené náměty se budou řešit.

„Ověřenými problémy se budou zabývat představitelé města Hlučína na zářijovém zasedání zastupitelstva a jejich řešení zařadí do strategického nebo akčního plánu města," mínil hlučínský tiskový mluvčí.

Už nyní Hlučín dělá všechno, co je v jeho silách, aby některé problémy zmírnil anebo úplně vymýtil. „Samozřejmě že pokud je to možné a problém nemá složité řešení, tak se připomínky snažíme řešit hned. Jako příklad může sloužit orientování výkonu služby městské policie na problémová místa ve městě nebo snaha našeho kulturního centra stanovit podmínky pro poskytnutí snížení vstupného na akce pořádané městem pro naše seniory," pokračoval Miroslav Pech a jedním dechem dodal:

„Obdobně se snažíme získat do vlastnictví města dům, kde bychom do budoucna chtěli mít dostatek bytů pro tzv. sociální bydlení."

Samostatnou kapitolou je doprava v Hlučíně a především jeho obchvat. I když existují návrhy, kudy by mohl vést, Ředitelství silnic a dálnic v dohledné době stavět nezačne. Tento projekt totiž nepatří mezi prioritní, navíc chybí i finanční prostředky.

„Některé problémy v anketě jsou dlouhodobé a neustále se opakují. Tím je třeba požadavek na obchvat města. Je sice v územním plánu, ale výstavba není v dohledné době reálná," uvedl dále Miroslav Pech, který zároveň přiznal, že ne vždy, jako v případě obchvatu, je město bezradné: „Některé požadavky jsou vhodné na žádost o dotaci. Tady se řadí třeba požadavky na cyklodopravu nebo vybudování chodníků směrem na hřbitov."

Konečné pořadí (největší problémy města Hlučín)

1. Řešení bezpečnosti v městských parcích (výskyt nepřizpůsobivých občanů, uživatelů drog atd.) (252 hlasů)

2. Nutnost řešení obchvatu města (211)

3. Řešení problematického výjezdu z lokality Rovniny na silnici I/56 (138)

4. Řešení cyklodopravy ve městě (114)

5. Problematika lokálních topenišť zvýšení osvěty a kontrol (98)

6. Vybudování chodníku (cyklostezky) mezi Bobrovníky a hřbitovem Březiny (77)

7. Řešení absence sociálního bydlení ve městě (59)

8. Řešení absence alternativního školství ve městě (Montessori) (20)

9. Zajištění zlevněného vstupné pro seniory na sportovní a kulturní aktivity (18)

Mezi další problémy, které lidé v anketě zmínili, ale nedostaly tolik hlasů, bylo uvedeno omezení placených parkovišť u bytových domů, řešení čistoty ve městě (psí exkrementy), vybudování kruhového objezdu u autobusového nádraží a prodloužení autobusové linky č. 56 do Darkoviček.

Petr Dušek