Krajský úřad v minulých dnech zrušil odvoláním napadené rozhodnutí frýdecko-místeckého magistrátu, který loni v březnu rozhodl o umístění stavby pásové dopravy štěpky. Věc se tak vrátila k novému projednání na stavební úřad.

„Z rozhodnutí vyplývá, že s ohledem na částečné odůvodnění námitky u jednoho stanoviska dotčeného orgánu státní správy musel krajský úřad celé územní rozhodnutí zrušit. Přestože nás celá situace upřímně mrzí, plně toto rozhodnutí respektujeme a budeme se jím řídit,“ uvedla mluvčí společnosti Lenzing Biocel Paskov Katarína Urbanová.

V rozhodnutí se píše, že stavební úřad rozhodl o záměru bez zákonného podkladu potřebného k vyhodnocení záměru z hlediska ochrany vod. Tím tak zatížil řízení podstatnou vadou.

Projekt se týká nové technologie dopravy dřevní štěpky na hromady způsobem, který podle společnosti sníží negativní vlivy na životní prostředí, a to především prašnost a hluk. S výstavbou této technologie jsou spojeny nové základové konstrukce, stavět se má v uzavřeném areálu žadatele. Obec Žabeň loni podala proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolání i kvůli tomu, že v blízkosti areálu se nachází rodinné domy.

Obec v odvolání uvedla, že stavba výrazně změní krajinný ráz a negativním způsobem zhorší pohodu bydlení obyvatel Žabně. Mimo jiné konstatovala, že osvětlení dopravníkových pásů ve výšce nad 30 metrů zhorší světelný smog ze závodu s tím, že nesouhlasí s nočním provozem.

Odbor životního prostředí krajského úřadu ale ve svém stanovisku k projednávanému záměru uvedl, že stavba výrazně nezmění krajinný ráz. „Umístění záměru je navrženo do silně pozměněné krajiny industriálního charakteru, do průmyslového areálu investora, ve kterém se nachází stávající pásové dopravníky i další průmyslové objekty obdobné výškové hladiny,“ stálo v rozhodnutí.

Mluvčí společnosti Lenzing Biocel Paskov podotkla, že cílem firmy je zlepšovat procesy a výrobu tak, aby byla efektivní nejenom z hlediska nákladů, ale také v souladu se životním prostředím.

„S obcí, která se v řízení odvolala, se dlouhodobě snažíme jednat. Připravujeme nejrůznější prezentace našich záměrů, zpřístupňujeme jí projektovou dokumentaci ještě před zahájením řízení stavebním úřadem, dokumentaci navíc doplňujeme o dokumenty nad rámec zákonných povinností i obvyklého rozsahu,“ doplnila Katarína Urbanová.