Společnost OKD se obrátila na Obvodní báňský úřad s žádostí o prodloužení trvání staveb v areálu OKD, úřad ale žádosti v minulých dnech nevyhověl.

Se stejnou žádostí se společnost OKD obrátila už v listopadu 2011 na stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm, ten ale prodloužení doby trvání staveb v areálu Dolu Frenštát zamítl. V březnu 2013 se těžaři obrátili na Obvodní báňský úřad se stejným požadavkem, aby stavby, které byly kolaudovány jako dočasné, se kolaudovaly jako stavby trvalé.

„Domníváme se, že šlo ze strany OKD o poslední pokus, jak zvrátit nevyhnutelné, tedy to, že těžní věže spolu s dalšími černými stavbami půjdou k zemi," uvedl Stanislav Uruba, předseda spolku Naše Beskydy, který se snaží zabránit jakékoliv důlní činnosti na Frenštátsku a okolí a snaží se o to, aby došlo k zasypání Dolu Frenštát.

Zamítnutí žádosti OKD Obvodním báňským úřadem vítá také starosta Trojanovic Jiří Novotný. „Tento krok otevřel cestu k poslednímu správnímu řízení, ve kterém Krajský soud definitivně rozhodne o osudu staveb. Vznesli jsme opětovný dotaz, kdy k tomuto rozhodnutí dojde," uvedl Jiří Novotný a dodal, že je na pováženou, že stát podporuje půjčkou společnost OKD, která stále udržuje nezkolaudované stavby, jejichž údržba ji ročně stojí přes 50 milionů korun. „Likvidace jam a ostatního zařízení by přitom OKD stála jen třicet až padesát milionů korun podle zvoleného řešení," podotknul Jiří Novotný.

Byl to právě on, kdo za obec Trojanovice v lednu 2011 podal ke stavebnímu úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm návrh na zahájení řízení o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát, neboť jim skončilo dočasné stavební povolení a staly se v podstatě „černými stavbami".

Vlastníkem téměř šesti desítek staveb, mezi nimiž jsou například důlní věže, haly, vrátnice, komunikace nebo sklad výbušnin, je společnost Ostravsko-karvinské doly. Ta dělá vše proto, aby stavby nemusela odstranit. Nyní všichni dotčení čekají na výrok Krajského soudu v Ostravě. Pokud ten uzná, že frenštátský stavební úřad, který vydal rozhodnutí k odstranění staveb, nepochybil, rozhodnutí nabude platnosti a měl by začít samotný proces odstraňování.