„V souladu s novým dodatkem kolektivní smlouvy a zákonem bude jednorázové odškodnění vyplaceno manželce a nezaopatřeným dětem - každému ve výši 340 tisíc korun, nebo rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti (dohromady v maximální výši 340 tisíc korun). Jednorázové odškodnění ve výši nejméně 340 tisíc bude příslušet i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden z jeho rodičů. Pozůstalí budou mít rovněž nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem,“ řekl mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský.

Dodal, že pokud už bylo odškodnění realizováno, bude doplatek do částky 340 tisíc korun vyplacen zpětně.

„Vedení společnosti OKD se současně rozhodlo, že pro postižené rodiny nově vyčlení i částku 15 milionů korun, která bude prostřednictvím Nadace OKD přerozdělena mezi pozůstalé českých i polských horníků,“ dodal mluvčí společnosti.

Podle ředitelky nadace Karolíny Preisingerové budou tyto peníze a nově i přidělených 15 milionů korun nadace pozůstalým rozděleny do konce dubna.

Vše o tragickém výbuchu metanu na Dole ČSM
se dočtete zde

Podívají se na místo výbuchu

Už za dva tři týdny by se báňští záchranáři a vyšetřovatelé konečně dostat do uzavřené části dolu, kde k výbuchu došlo. Bezprostředně po něm byla totiž tato část dolu uzavřena výbuchuodolnými hrázemi, aby se zamezilo přístupu vzduchu a uhasil se tak požár.

Místo monitorujeme prostřednictvím sond. Nyní odebírané vzorky nevykazují žádné anomálie, takže situaci považujeme za relativně stabilizovanou,“ řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Podle něj nyní společnost vypracovává plán na otevření výbuchovzdorných hrází, který je nutný k tomu, aby zpřístupnění místa povolil Český báňský úřad. Až se zpřístupní terén, podívají se na místo záchranáři, policejní vyšetřovatelé a báňští inspektoři a aby si udělali jasněji o možných příčinách výbuchu. Zároveň budou moc na povrchu vynést ostatků horníků, kteří tam 20. prosince přišli o život.

Zdroj: Youtube

Zákrok zásahové jednotky v centru Havířova.
Akční scéna v centru Havířova. Zásahovka vytáhla z auta dva podezřelé