V průběhu vlády minulé koalice jednání brzdily interní problémy ANO a osobní spory. Jeví se vám momentální situace jako lepší?

Nebyl jsem při jednáních bývalé koalice, tudíž nemohu objektivně srovnávat. Troufám si ale tvrdit, že v současné koalici nevidím nějaké problémy nebo osobní spory. Řešíme konkrétní problémy a priority, přičemž mnohdy jsem až překvapen, jakou máme shodu na zásadní otázky.

Nároky na funkci primátora jsou relativně velké, překvapilo vás v nové funkci něco?

Jakousi představu o práci v čele města jsem samozřejmě měl. Přesto jsem mile překvapen otevřeným přístupem zaměstnanců magistrátu při definování problémů a jejich aktivní účastí na řešení.

Když se podíváte na situaci v Opavě obecně, co je její největší problém?

Největší problém Opavy je špatná struktura rozpočtu, kdy rozpočet je vyrovnáván velkými výprodeji městského majetku. Nezbývá tak mnoho na investice, které by pomohly vyřešit další problémy města, jako je například neutěšený stav veřejných sportovišť, podfinancované sociální služby, zanedbané fasády některých městských bytových domů, apod.

V souvislosti s nástupem do primátorské funkce jste hovořil o větší možnosti prosazovat vize a plány. Které jsou pro vás prioritní?

Největší prioritu má pro mě vybudování průmyslové zóny a výstavba nového plaveckého bazénu s relaxační zónou. Pro rozvoj Opavy potřebujeme nová pracovní místa a vyplnit mezery v nabídce pro aktivní trávení volného času.

Problematika centra města je vzhledem ke smluvním vztahům a tlaku veřejnosti komplikovaná. Jak by podle Vás mělo centrum vypadat?

Odpověď není jednoduše formulovatelná. V obecném smyslu se domnívám, že hlavním atributem má být urbanistické a estetické hledisko, tedy takový vzhled centra města, kde by se lidé cítili příjemně a měli zde možnost trávit více času. Proto obchodní plochy značkových řetězců nemusí být pro mnohé oním nejlepším řešením.

Opava je po převzetí hokeje zřizovatelem všech podstatných sportovních klubů. Je to podle vás v pořádku?

To, že město Opava vlastní onu trojici nejvýznamnějších sportovních klubů, je důsledkem nezájmu ze strany větších sponzorů a nedořešení financování sportu ze strany státu. Město tak přispívá do těchto klubů nemalé částky a díky vlastnictví těchto klubů má město alespoň kontrolu nad využitím těchto finančních prostředků.

Na starosti máte mimo jiné interní audit. Zabýval jste se hospodařením divadla pod vedením Karla Drgáče?

Kontrola hospodaření divadla proběhne až koncem února po zaúčtování posledních dokladů a sestavení roční uzávěrky. Do té doby nebudu mít k dispozici relevantní podklady.