Neobvyklou mikulášskou nadílku dostanou senioři v Krnově a okolí. Senior Point tam bude seniorům k dispozici každé úterý od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

„Léta už organizuji pro seniory z řad bývalých učitelů nejrůznější sportovní a kulturní akce. Proto mě oslovili pracovníci ze sociálního odboru městského úřadu, zda bych měla zájem pracovat v Senior Pointu v Krnově a já řekla ano. Pro seniory bude místem, kde se mohou poradit, jak vyplnit formulář, zeptat se, kam si jít zacvičit nebo si jen popovídat s vrstevníky. Záleží nám na tom, aby nezůstávali sedět doma a nebáli se okolního světa,“ říká bývalá učitelka Jitka Musilová, jedna ze dvou dam, které se budou o Senior Point v Krnově starat.

Seniory mimo jiné naučí například to, jak se bránit agresivnímu chování či jak reagovat na slovní útoky. „Ze zkušeností našich kolegyň, které fungují v Bruntále, víme, že senioři se v Senior Pointech nejčastěji ptají na sociálně-právní věci a na možnosti cvičení,“ dodává Jitka Musilová. Senior Point v Krnově je v pořadí pětatřicátý v rámci České republiky.

V Moravskoslezském kraji jde o dvanáctý Senior Point.

Starší lidé jsou podle Jakuba Cardy, ředitele Společně, o. p. s., která Senior Pointy provozuje, ohroženi sociálním vyloučením více než mladší lidé.

„S diskriminujícím chováním se setkal každý desátý senior. Nejčastěji řeší problémy v městské hromadné dopravě, v čekárnách u lékaře a také zaznamenáváme stížnosti na slovní napadání ze strany mládeže. Bariéra mezi seniory a mladými lidmi roste v podobě vzájemného nedorozumění, které má někdy až agresivní projevy. Často narážíme na to, že mladí lidé staršími pohrdají, vnímají je jako někoho, kdo zabírá místa v tramvaji, jako přítěž, která stojí peníze. Na rozdíl od asijských zemí nám chybí úcta a respekt ke stáří a situace se neustále zhoršuje. Senioři se cítí ve ‚světě mladých‘ ztraceni, sami a nepotřební,“ dodal ředitel Jakub Carda.

Právě rozhovory se staršími lidmi před 11 lety přiměly spolek Společně, o. p. s., aby rozjel projekt Senior Pointů.

Poslouží stovkám seniorů jako kontaktní místo, které jim poskytne základní poradenství v oblastech sociálních, právních a spotřebitelských Rozvine spolupráci s dalšími organizacemi ve volnočasových aktivitách.

Na Senior Pointu Společně o.p.s. v Krnově spolupracuje s místním sociálním odborem Městského úřadu a Domovem pro seniory.