Nejvíce zaplněna je v současnosti přehrada Kružberk (zásobní prostor je zaplněn vodou z 95 procent). To ale jen díky tomu, že voda v této přehradě je doplňována z přehrady Slezská Harta. Ta je zaplněna vodou z pětaosmdesáti procent.

„Ještě méně vody je v přehradách pod Beskydami, Šance jsou zaplněny z šestapadesáti procent, Morávka z třiapadesáti, a Olešná z šestapadesáti procent. V Žermanicích je zásobní objem přehrady naplněn z pětašedesáti procent a v Těrlické přehradě ze sedmasedmdesáti procent," uvedl obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Průtoky v řekách a vodních tocích, s výjimkou těch, které jsou pod přehradami, se podle něj snižují. Po úterních dešťových srážkách se průtoky mírně vylepšily. Aktuálně se pohybují na úrovni 180 až 330 (Statistické číslo, které vypovídá, že takový průtok bývá ve zmíněném případě 180, respektive 330 dní v roce. Čím vyšší číslo, tím méně vody v řece teče). „Z toho je patrné, že zůstávají stále nízké," doplnil obchodní ředitel Povodí Odry.

Podle Čestmíra Vlčka jsou průtoky velmi nízké už od letních měsíců, protože málo prší. „Deště v předcházejících dnech na čas situaci vylepšily, nestačily ale k tomu, aby se zvýšila i hladina vody v přehradách," doplnil Čestmír Vlček.

Jak doplnil, dá se předpokládat, že nízké budou i hladiny spodní vody. „Stav hladiny podzemní vody s určitým zpožděním koresponduje se stavem povrchových vod. Povodí Odry však tyto údaje nesleduje," poznamenal dále obchodní ředitel vodohospodářů.

Zvýšený průtok v Ostravici, který mohli v posledních dnech zaznamenat Ostravané, souvisí právě s deštivým úterkem. Po dlouhodobém velmi nízkém průtoku se díky srážkám průtok poněkud zvýšil.