Jeseníky s okolními horami jsou jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v České republice. Počet vyvedených mláďat meziročně kolísá, ale z pohledu stability populace je důležitější počet hnízdících párů.

„Vedle rekordu v počtu mláďat byla letošní sezóna specifická také tím, že byla velmi dlouhá. Rozdíly ve stáří mláďat byly až jeden měsíc. Pravděpodobně se na tom podepsalo i chladné a deštivé jarní počasí. Časově náročnější byl i monitoring a ostraha hnízdních lokalit, protože se vyvádění některých mláďat posunulo už do období vyšší turistické návštěvnosti,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

I v letošní sezoně sokolí hnízda monitorovaly a hlídaly fotopasti s okamžitým přenosem. Díky nim mají pracovníci ochrany přírody obrovské množství informací ze života sokolích rodin, které se následně snaží využít k jejich ochraně.

„Víme, že vedle přirozených faktorů snižujících pravděpodobnost zdárného vyvedení mláďat, jako jsou predace, povětrnostní vlivy či vnitrodruhová konkurence, je velmi důležitým až limitním faktorem zabezpečení klidného průběhu hnízdění ze strany člověka, hospodáře i tolerantního návštěvníka hor,“ zdůraznil Petr Šaj.

V Jeseníkách sokoli většinou nehnízdí na výrazně turisticky či lezecky frekventovaných místech. Na rozdíl od chráněné krajinné oblasti Broumovsko či národního parku České Švýcarsko tak státní ochrana přírody nemusí zásadně omezovat vstup návštěvníků. Spíše výjimečně jsou některá místa označena tabulemi s vysvětlením a hlídána členy dobrovolné stráže přírody.

V Jeseníkách a Rychlebských horách sokoli již opakovaně obsazují přibližně dvacet skalních lokalit, kde hnízdí přímo na skalních římsách či ve starých krkavčích hnízdech.