Součástí oprav za skoro pět desítek milionů korun bude také vybudování nového rybího přechodu. „Účelem stavby je náprava současného nevyhovujícího stavu objektu a zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy. Současně bude zajištěna stabilita koryta vodního toku Ostravice," řekl Dalibor Kratochvíl, ředitel frýdecko-místeckého závodu Povodí Odry, které oblast spravuje. Státní podnik podle něj při návrhu technického řešení stavby zohlednil fakt, že jde o místo navštěvované hojně turisty, ale i cykloturisty mířícími do Beskyd.

„Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně bude výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu," uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Rybí přechod zajišťuje rybám volný pohyb při jejich migraci. Podle dostupných snímků vizualizace se úprav mají dočkat také břehy, na kterých lidé v létě relaxují a po kterých scházejí ke splavu. Předpokládaná cena stavební akce v místě, které je známo také jako Staroměstský jez, je zhruba 48,9 milionu korun, zakázku získalo sdružení firem Zvánovec a Lesostavby Frýdek-Místek. „Odtokové poměry dotčeného území se rekonstrukcí nijak nezmění, nevyhneme se však dočasným omezením, neboť jediný příjezd na staveniště bude pro techniku pouze z levého břehu toku po místní komunikaci přejezdem přes ochrannou hráz s cyklostezkou," dodal Kratochvíl. Nákladní auta budou využívat ulic 28. října a Ke Splavu. Na zmíněných cestách, stejně jako v křižovatce s cyklostezkou, mají proto lidé počítat se zvýšeným pohybem náklaďáků. Na situaci bude upozorňovat dopravní značení, znečištěné cesty bude čistit zhotovitel.

Úpravy se na řece Ostravici děly také loni. Zhruba v polovině roku Povodí Odry dokončilo práce v úseku toku nad Harcovským mostem ve Frýdlantě nad Ostravicí. Cílem bylo stabilizovat koryto, zabránit postupující erozi a zajistit bezpečné převedení průtoků dvacetileté až stoleté vody. Balvanitý skluz je tak prostupný pro všechny vodní živočichy a netvoří migrační bariéru. Oprava vyšla na zhruba 5,8 milionu korun bez DPH.