Co považujete za svůj největší úspěch v rámci vedení obvodu?

Britský ekonom Schumacher kdysi nazval svou sbírku úvah o ekonomice a společnosti: Malé je krásné. Já se tím snažím řídit a myslím, že důležitá je spousta malých věcí než jeden megalomanský projekt.

Podařilo se mnohé: opravili jsme několik komunikací, které byly v dezolátním stavu, zlepšila se péče o zeleň, získali jsme dotaci města Ostravy na sportovní hřiště, učinili jsme významná úsporná opatření ve veřejné správě, revitalizovali jsme zahradu u klubu důchodců a mohl bych pokračovat.

Martin Juroška (KSČM).Co však já osobně považuji za nejdůležitější, je fakt, že jsme dali dohromady několik desítek občanů, kteří nám pomáhají organizovat volnočasové a kulturní akce v takovém rozsahu, jaký v minulosti neměl obdoby. Založili jsme tradici zcela nových obecních akcí, jako je pálení čarodějnic, Halloween, příměstský tábor, deskohrátky, mikulášské akce, hudební festivaly, divadlo a podobně.

Na všechno se nám zatím daří získávat vnější finanční zdroje, za což patří dík všem dárcům. Nejdůležitější je ale opravdu to, že se do tohoto „obrození" zapojují ve velkém občané všech věkových skupin. Obec je totiž zejména společenstvím občanů a společenství občanů se může rozvíjet jen tehdy, když je příležitost pro společné aktivity. Jejich rozvoj považuji za největší z drobných úspěchů a chtěl bych všem, kteří se na něm podílejí, touto formou velmi poděkovat.

Čím jsou podle vás Michálkovice jedinečné oproti ostatním ostravským obvodům?

Máme jedinečnou památku Důl Michal, která je zařazena do evropské cesty industriálního dědictví. Pak je to i skvělá kombinace výhod venkova a města. Bydlíme v podstatě ve venkovském prostředí a do centra města to máme deset minut trolejbusem. Máme také jedinečný kulturní dům, který má jeden z nejkrásnějších sálů v Ostravě a kde se snažíme pořádat zajímavé akce nejen pro Michálkovičáky, ale i pro lidi z širšího okolí.

Kam chodíte získávat energii?

To je různé. Nejvíce se nabiji při poslechu dobré hudby, v divadle, na tenise, či když můžu být chvíli mimo běžný pracovní rytmus, což mi umožní přestat myslet na všednodenní problémy.

Důležitou památkou nejen v rámci Ostravy je Důl Michal. Co děláte pro to, abyste tuto jedinečnou památku propagovali?

Důl Michal je opravdu skvostem mezi českými památkami. Spolupráce mezi námi a vedením Dolu Michal je dobrá a snažíme si vzájemně vycházet vstříc. Domnívám se, že je nutno zvýšit povědomí veřejnosti o existenci Dolu Michal a myslím, že nejvýznamnější pomocí, kterou můžeme za strany obvodu nabídnout, je umístění některých významných akcí do areálu Dolu Michal.

Zde bych chtěl pochválit zejména naše hasiče, kteří letos již potřetí uspořádají Michálkovický den dětí. Vloni se akce zúčastnilo přes dva tisíce návštěvníků. Letos se akce koná 8. června. Jako městský obvod pak chystáme v Dole Michal 5. července další akci multižánrový hudební festival Michalfest. Připravujeme atraktivní nabídku hudebních skupin a věříme, že diváci si najdou na zajímavý festival v zajímavém prostředí cestu.

Velkým problémem v malých obvodech bývá kanalizace a její nákladné a náročné budování. Jak se vám tento projekt, který je pro mnoho lidí prioritou, daří realizovat?

Neexistující kanalizace je opravdu velkým problémem pro mnoho občanů Michálkovic. Kanalizace, podobně jako třeba provoz veřejného osvětlení či městská hromadná doprava, jsou dle Statutu města Ostravy v kompetenci města, nikoliv městských obvodů. To však neznamená, že bychom se jako městský obvod nesnažili v uvedených oblastech prosazovat zájmy svých občanů. Snažíme se o to, kde to jen jde. Projekt plošné kanalizace má být financován v rámci peněz na důlní škody. Věřím, že se snad brzy podaří uvedené peníze na její realizaci uvolnit vše závisí na ochotě ministerstva financí.

ROZHOVORY SE STAROSTY JEDNOTLIVÝCH OBVODŮ VYCHÁZÍ PRAVIDELNĚ KAŽDÝ TÝDEN V ÚTERNÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE DENÍKU OSTRAVA PLUS.

Anketa: Jak jste spokojeni se starostou?

Leo Laga, 74 let, Michálkovice:
S panem starostou jsem stoprocentně spokojený. Znám ho dokonce osobně, je soudný a myslím si, že si zaslouží jen pochvalu.

Vojtěch Štěregely, 48 let, Michálkovice:
Myslím si, že se o obvod stará hezky, akorát čekám už více než rok na povolení žumpy, ale to mají na starosti spíše lidé z úřadu než on.

Pavla Merfortová, 46 let, Michálkovice:
Přestěhovala jsem se tady teprve nedávno, takže jeho práci mohu posoudit jen velice povrchně. Je tady hezké náměstí, skvělé kulturní akce a fungující komunita lidí. Akorát některé domy by se mohly opravit, ale těžko říct, jestli jsou ve správě obvodu.

Zdeňka Pudolová, 57 let, Michálkovice:
O obvod se nám pan starosta pěkně stará. I na úřadě, když jdu něco vyřizovat nebo se stížností, mi vždy vyjdou vstříc.

*Fotografie lidí, kterých se ptáme na anketní otázky v ulicích města, na webu nezveřejňujeme.

Chcete se starostů na něco zeptat?
Zajímá vás, jaké projekty chystají, jak vypadá práce vedení obvodu nebo třeba nějaká zajímavost z jejich života? Zasílejte své dotazy na e-mailovou adresu jakub.malcharek@denik.cz.