Starostka Zuzana Kašná.Zdroj: Archiv obceS chlebičovskou starostkou Zuzanou Kašnou (na snímku) jsme si v následujícím rozhovoru povídaly nejen o letošní pandemii, ale také o tom, co se i navzdory všemu povedlo v této malebné obci nedaleko Opavy uskutečnit.

Paní starostko, začněme vlnou dobrých zpráv a zeptám se úplně obyčejně – co je v Chlebičově nového?
Přestože letos doba obzvlášť nepřála společenskému dění, navíc počasí bylo nevyzpytatelné, podařilo se nám pár opravdu pěkných akcí. Tou největší, řekla bych stavbou roku, je nová vodní nádrž, kterou jsme vybudovali na hranici katastru. Nejde o rybník primárně určený pro chov ryb, ale o krajinotvorný prvek, jehož účelem je retence vody v krajině. O vznik tůňky se dlouhodobě zasazoval také místní myslivecký spolek, jehož snahou bylo zajistit zázemí pro vodní ptáky, obojživelníky a napajedlo pro volně žijící zvěř. Nádrž je už osázena, dokončena, chybí jen lávka k požeráku. Nacházejí se zde vodní rostliny a na břehu byly vysázeny stromy a keře.

Slezské divadlo v Opavě. Ilustrační foto.
VIDEO: Mějte Slezské divadlo doma. Opavská scéna navazuje na jarní sérii

Tuto vodní plochu jste měli v plánu vybudovat už delší čas?
O rybníčku, respektive malé vodní nádrži, se u nás hovořilo už mnoho let. Poprvé byl záměr zaznamenán v novém územním plánu, který byl připraven v roce 2017 a který je v platnosti od ledna 2018. Mezitím byl zadán projekt, jehož dokončení přesáhlo do nového volebního období. Nebylo to jednoduché řízení – schvalování se řídilo přísnějšími režimy, než jsme očekávali, navíc byl pozemek vázán nájemní smlouvou se zemědělskou společností s výpovědní lhůtou 10 let. Společnost nám naštěstí vyšla vstříc, a tak jsme na přelomu dubna a května začali budovat. Jsem velmi ráda, že se vše povedlo dotáhnout do zdárného konce. Celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun, výstavbu hradíme z vlastních zdrojů.

Poměrně čerstvou stavbou je také váš místní park.
Ten vznikl v roce 2018. Větší pozornost si ale získal až s jeho oživením ve formě workoutového hřiště, hned za něj jsme letos umístili několik fitness prvků pro cvičení venku. Workout je oblíbený především u mladých sportovců, zatímco na fitness nářadí se střídají děti i dospělí. Často sem zavítají rodiny s dětmi, které se na zpevněné cestičce učí jezdit třeba na bruslích.

Fenix Opava je sportovní klub, který se zaměřuje na funkční cvičení s prvky street workoutu, silové gymnastiky, lokomoce a celkový rozvoj osobnosti.
Zakázaný tělocvik? Nevadí, opavský sportovní klub jej nabízí online

A další podařené akce?
Ano, podařily se i další projekty. Musím připustit, že když na jaře vypukla první vlna koronaviru a my jsme nevěděli, co nás čeká, myslela jsem si, že situace v oblasti dotací bude horší. Ale naopak, získali jsme dotace v podstatě na vše, o co jsme požádali. S podporou MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) jsme například zrekonstruovali tzv. malou „umělku“, tedy hřiště s umělým povrchem u základní školy. Dále se 100% dotací z životního prostředí vznikl ÚSES (územní systém ekologické stability krajiny) za rodinnou výstavbou ve Vrchní ulici. Vlastně jde o malý biokoridor, kdy bylo přímo za ploty zahrad našich občanů vysázeno pásmo křovin, na sousedním větším pozemku pak kromě keřů také dřeviny. Cílem bylo vytvořit pás oddělující výstavbu od pole a chránit ji tak před postřiky apod. Získali jsme dotaci na opravu dvou křížů v obci, a to z Ministerstva zemědělství. Z Moravskoslezského kraje jsme dostali dotaci na tribunu, která vyrostla na fotbalovém hřišti. Další dotace z ŽP směřuje do právě zakládaných luk.

Všimla jsem si, že máte dvě hřiště.
Kromě malého hřiště u školy máme dvě fotbalová hřiště. Jedno má umělý povrch, druhé je travnaté. Na „umělce“ se dá dobře trénovat i v zimních měsících a této možnosti využívají i sportovní kluby z Opavy, které si umělý povrch pro tréninky pronajímají.

Bavily jsme se spolu o již dokončených stavbách. Co ale zatím zůstává jen na papíře?
Jde o projekt rekonstrukce budovy na hřišti. Je to poslední z obecních budov, která ještě není zrekonstruovaná, zateplená. V tuto chvíli máme k dispozici stavební povolení a také rozhodnutí o přidělení dotace OPŽP na „Energetické úspory budovy na hřišti“, právě jsme před podpisem smlouvy s vítězem veřejné soutěže a předáním místa stavby. Pracovat by se zde mělo do léta 2021.

V nové aleji roste dvaadvacet třešní.
V Kravařích vysadili novou třešňovou alej

Ještě bych ráda zmínila záležitost, která sice není vidět, ale je mimořádně důležitá pro správný chod obce. Jde o opravy kanalizace. Náš stávající kanalizační řád je, na rozdíl od relativně nové čistírny odpadních vod, velmi starý, na některých úsecích dokonce hrozí havárie. A tak jsme se pustili do oprav – v letošním roce jsme dokončili první úsek, to je oprava části kanalizace na konci vesnice, v Hlavní ulici, a plánujeme další dílčí rekonstrukce. V současné chvíli zadáváme výběrové řízení na další etapu, opravu kanalizace v ulici Boženy Němcové, po etapách bychom rádi postupovali dál. Veškeré opravy přitom hradíme ze svého rozpočtu, dotace na podobné akce prakticky neexistují.

Mnohé obce na Opavsku nejen letos potrápily bleskové povodně, voda a bláto z polí způsobovaly velké škody. Míváte s tím problémy také v Chlebičově?
Někteří naši občané následky přívalových dešťů také pociťují, zejména jde o zatopené sklepy, případně zahrady. Abychom vesnici před lokálními povodněmi ochránili, usilujeme o vznik poldru za Vrchní ulicí. Bohužel pozemek, na kterém by měl být podle územního plánu poldr z větší části situován, není obecní. Poldr navíc zasahuje i do sousedního katastru Velkých Hoštic. Daná lokalita je však podle odborníků na vodohospodářství pro vznik tohoto opatření nejvhodnější, budeme tedy dále hledat řešení.

Snažíte se tedy obyvatele do doby, než by se postavil poldr, chránit nějak jinak?
Za dětským hřištěm, kde se setkávají ulice Máchova a Boženy Němcové, jsme rozšířili a navýšili val, který danou lokalitu před vodou z přívalových dešťů chrání. Hned letos se ukázalo, že je toto opatření velmi účinné.

Když se dívám do map, které mi zde ukazujete, vidím, že Chlebičov nemá příliš velké katastrální území.
To je pravda, bohužel není mnoho prostoru k rozvoji. Není týden, kdy by se neozvali místní, ale i cizí lidé, s dotazy na stavební místa. Na jednu stranu mě jejich zájem o naši vesnici velmi těší. Nejsme sice vyhledávaným turistickým cílem, ale jsme obec moderní, zároveň klidná, kousek od Opavy. Chlebičov není průjezdný, tudíž bezpečnější. Je to velmi atraktivní adresa pro život. Bohužel ale, a to je ta druhá strana, nemáme vymezenou lokalitu pro výstavbu nových rodinných domů a volné pozemky.

Dvě jednotky profesionálních hasičů zasahovaly v pondělí 23. listopadu v Háji ve Slezsku u nehody nákladního automobilu MAN s návěsem, který skončil na ploše vedle silnice na pravém boku.
OBRAZEM: V Háji ve Slezsku se převrátil kamion. Vysypaly se tuny kamení a štěrku

Jak jste už sama nastínila, letošní rok ale nepřinesl jen pozitiva. Do našich životů obrovským způsobem zasáhl koronavirus. Jak se promítl do dění v Chlebičově?
Na jaře nás mnohé situace kolem covidu překvapila, často vylekala, ale snad také posílila. V Chlebičově jsme se snažili zajistit vše potřebné, abychom co nejdříve a co nejlépe zvládli už první fázi nástupu pandemie. Velmi rychle se podařilo zajistit ochranné prostředky a dezinfekci, dbali jsme na informovanost občanů. Nepocítili jsme problémy, které by se týkaly nedostatku jakýchkoli materiálních prostředků. Vnímala jsem však strach, obavy a velkou nejistotu občanů, zejména u starších lidí. A tady se už ukázala solidarita, ochota pomáhat, vzájemná podpora a ohleduplnost, za kterou patří všem obrovský dík. Chlebičovským občanům za dodržování opatření, místním švadlenkám – dobrovolnicím, které neúnavně pracovaly, aby našily roušky nejen pro všechny naše obyvatele. A díky patří i dalším našim dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří nabízeli nezištnou pomoc. Poděkování bych chtěla směřovat také kolegyním z úřadu, pošty i obecním zaměstnancům. Velmi si vážím všech zdravotníků, řidičů, prodavaček a prodavačů, také trpělivých rodičů, kteří suplují vzdělávací systém, a dalších z „první linie“. Díky všem jmenovaným se nám jistě podaří zvládnout i druhou vlnu!

Předpokládám, že i u vás došlo k útlumu společenského života.
Ano, ten citelně chybí. Na začátku léta jsem doufala, že po prázdninách bude koronavirus, různá omezující opatření i veškerý strach z nákazy dávno pryč. Že budeme mít za sebou oslavy výročí 770 let od první zmínky o obci, budeme se pravidelně setkávat na kulturních i sportovních akcích a přestaneme nosit roušky. Velmi jsem se spletla! Přesto věřím, že stávající situaci zvládneme a že si všechno v příštích letech vynahradíme. Že nás navíc letošní krize obohatí o další zkušenost. Máme možnost pomoci těm, kteří pomoc potřebují, projevit naši přátelskost, trpělivost, ale i odolnost. Přeji nám všem zdraví, spokojenost a Boží požehnání, už teď přeji krásné Vánoce!

Ilustrační snímek. OKO. Vernisáž výstavy Par Force v roce 2019 s Paulinou Skavovou.
Opavské OKO zve na živou kulturu. Výstavy, videa a další, vše on-line