První akce se koná už tento víkend v novodvorském arboretu. Program botanické zahrady ve správě Slezského zemského muzea zahrnuje komentované prohlídky areálu arboreta včetně oblíbeného vyřezávání dýní a doprovodné akce umožní návštěvníkům kromě výroby různých dýňových ozdob též ochutnávku dýňových specialit, lampionový průvod a další zajímavé aktivity.

Od tohoto víkendu přiblíží Opavanům cenu kakaa výstava instalovaná v jírovcové aleji u Obecního domu, a to až do soboty 12. října ukáže divákům podmínky při pěstování kakaa v oblasti Pobřeží slonoviny.

V Matičním domě se ve čtvrtek 10. října uskuteční tradiční filmový podvečer. „Zahrnuje promítnutí filmu Krajina v tísni, pojednávajícím o špatném zacházení člověka s přírodou a také o důsledcích takového přístupu. Další krátké filmy pocházejí z festivalu Ekofilm,“ říká organizátorka akce a koordinátorka EVVO Kateřina Hnátová.

Hlavní oslava Dne stromů je připravená na neděli 13. října. V sadech Svobody vyroste řada stanovišť, navštěvovaných od 13 do 17 hodin zájemci. Setkají se v nich se zástupci opavských škol i se včelaři, zahrádkáři, houbaři, řezbáři a dalšími podobnými lidmi, majícími vztah k přírodě.

„Návštěvníci budou mít k dispozici kreativní dílničky, ochutnávky plodů stromů, tvoření ze dřeva, mykologickou výstavku a mnoho dalšího,“ dodává Kateřina Hnátová. Odpoledne mohou Opavané vyjít s dendrologem Miroslavem Frankem na komentovanou prohlídku parků, nazvanou Od sadů U Muzea k Ptačímu vrchu. Pokud oslavě nebude vrtošivé počasí přát, uskuteční se se stejným programem o týden později.

Žáky základních škol čeká  v pátek 18. října v remízu na Svaté Anně Environmentální den na téma Stromy. „Kromě informací o následné péči o dřeviny a co do ní patří se účastníci zapojí do zábavné hry, ve které si své znalosti o stromech zopakují nebo i rozšíří,“ konstatuje Kateřina Hnátková. Opavské oslavy Dne stromů skončí v sobotu 26. října od 9 do 12 hodin v Raduni akcí Jak si děti hrají v lese, která se uskuteční ve spolupráci s dětským lesním klubem V koruně stromů.