Program začíná od  9 hodin a nabídne přítomným přednášky odborného personálu, neziskové organizace Renarkon a Probační a mediační služby Opava. Ukončení je plánováno na 15 hodin.