„Samice Dina pochází z Velké Fatry, z Lubochňanské doliny, a byla posledním mládětem, o které pečovala orlice, která byla 
v dlouholeté péči našeho zařízení a uhynula letos v květnu v jednačtyřiceti letech. Druhým mládětem je samec Marek, který byl zachráněn z jednoho z hnízd orlů skalních v Chočských vrších. Třetím vypuštěným mládětem je pak samice Libuše, kterou pro účely projektu ze svého odchovu zdarma poskytla zoologická zahrada v Liberci. V projektu Návrat orla skalního do ČR je to první vypuštěné mládě, které nepochází z volné přírody, jde však 
o jedince, jehož rodičovský pár pochází z karpatské populace,“ popsal manažer projektu Petr Orel.

Všechna mláďata mají na sobě připevněny vysílačky GPS se solárním panelem, pomocí kterých budou ochránci pohyb orlů v přírodě sledovat.

„Vypouštění se konalo za nádherného, dá se říci optimálního počasí, ve velmi příjemné atmosféře a všichni přítomní se shodli na tom, že to byl úžasný zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Jako první, po několika sekundách po otevření vypouštěcího okna, vylétla orlí samice Dina a předvedla jistý, majestátní let. Chvíli po ní vylétl samec Marek a jako poslední opustila voliéru orlice Libuše,“ zhodnotil Petr Orel.

Za posledních devět let podobným způsobem vypustili do přírody pětadvacet orlů. Cílem je navrátit orla skalního do volné přírody, a celkově tak znovu obnovit původní beskydskou faunu.

„Stejně jako v předchozích letech budeme mláďata ve vypouštěcí lokalitě přikrmovat až do úplného osamostatnění a samozřejmě budeme jejich pohyb podrobně a denně monitorovat. Určitě nevylučujeme ani vypouštění v dalších letech, a to především z toho důvodu, že negativní lidské zásahy do nově vznikající populace jsou poměrně velké, například zástřely, otravy, úhyny na technicky nevhodně řešených elektrických sloupech. To poněkud předčilo naše původní odhady,“ konstatoval Petr Orel.

V další fázi se organizace bude snažit ochránit orlí teritoria na Moravě.

Aneta Přádková