Bruntálská radnice také šířila osvětu. Opakovaně naléhala na občany, aby si roušky nasazovali ještě před tím, než vyjdou z bytu. Apelovala rovněž na kuřáky, aby před sundáním ochrany z úst přemýšleli, jakým způsobem neohrozit své okolí.

Bruntálští občané se ukázali jako ohleduplní a disciplinovaní. Člověka, který záměrně chodí bez nasazené roušky a systematicky porušuje nařízení vlády, je vidět jen výjimečně.

Tyto zkušenosti potvrzují také městští strážníci, kteří v posledních týdnech kontrolují dodržování těchto nových povinnosti. Na druhou stranu ojedinělé musí řešit i případy ignorování mimořádných opatření. Nezodpovědní občané, kteří se rádi shlukují a ignorují roušky, jim komplikují práci. Zvlášť když po upozornění neuposlechnou pokyny k nápravě.

„Městská policie řešila vysokou pokutou na místě tři případy neuposlechnutí výzvy úřední osoby v souvislosti s porušením povinnosti nosit roušku. Další přestupky, které nejsou v její pravomoci, byly oznámeny k projednání správnímu orgánu. Bohužel byly i případy, kdy musely být použity donucovací prostředky,“ konstatoval ředitel Městské policie Bruntál Pavel Petr.

„Nejvíce je porušován zákaz sdružování více než dvou osob, a to především u dětí a mladistvých. Je těžké udržet lidi doma, dotyční jsou na tuto skutečnost neustále upozorňováni a strážníci je posílají domů,“ pokračoval. Naprostou většinu takových případů dosud strážníci řešili v Dlouhé ulici a okolí.

„Celkově vzato jsou ale občané ukázněni, povinnosti respektují a dodržují. Velmi to kvitujeme a ceníme si toho,“ dodal ředitel bruntálských strážníků.