Z pěti měřicích stanic v této části kraje není mezní hranice překonána pouze v Českém Těšíně, naopak ve Věřňovicích je imisní limit překročen víc než dvojnásobně. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologické ústavu (ČHMÚ).

Situace v kraji byla ráno značně rozdílná a hodnoty průměrných denní koncentrací polétavého prachu se tak pohybovaly od 19 až do 117 mikrogramů na metr krychlový.

Obdobné rozdíly byly i u hodinových koncentrací polétavého prachu, kdy byla ráno v některých místech situace hodnocena jako velmi dobrá či dobrá, jinde naopak jako špatná či velmi špatná. Kromě Karvinska byl ráno imisní limit mírně překonán i na stanici v Ostravě-Radvanicích.

„Dnes nepředpokládáme vzhledem k meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou s velkou pravděpodobností pohybovat většinou kolem hodnoty imisního limitu," uvedli meteorologové.

Moravskoslezský kraj má dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi. Zhoršené rozptylové podmínky jsou hlavně na podzim a v zimě. Kvalitu ovzduší kromě průmyslu ovlivňuje doprava nebo topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.