O výstavbě kruhového objezdu se v obci mluvilo řadu let, stavební práce vypukly na počátku června a ochromily dopravu v obci. Křižovatka totiž byla kompletně uzavřena, lidé z obce tak museli využívat objízdné trasy.

Investorem stavby za dvacet milionů korun je Moravskoslezský kraj, kterému patří síť silnic nižších tříd. Nový kruhový objezd už je sice průjezdný, dokončení stavby má ale nastat až v druhé polovině října.

Důvodem zdržení je neplánovaná rekonstrukce tras dešťové kanalizace v křižovatce, a to kvůli zásahu do konstrukčních vrstev vozovky a kompletní výměně starého potrubí. Chodníky kruhového objezdu se napojí na stávající chodníky obce.

Celá stavba zahrnuje i vybudování nových komunikací pro pěší, silniční kanalizace, veřejného osvětlení včetně nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, vybudování nového zatrubnění vodního toku Machůvka a přeložky inženýrských sítí. Část nákladů uhradí obec, která plánuje zvelebit i střed kruhového objezdu.