„Z nalezených lastur převážná část patří škebli říční, která nenáleží mezi zvláště chráněné druhy, na rozdíl od škeble rybničné. Několik lastur náleží velevrubům.

Druhové zařazení se ověřuje. Velevrub tupý a malířský totiž náleží mezi zvláště chráněné živočichy," upozornila dříve Lenka Filipová. V pondělí Deníku potvrdila, že chráněné druh v přehradě skutečně žije.

„Už je zřejmé, že v přehradě Olešná žije škeble říční a velevrub malířský," konstatovala ekoložka.

Před plánovaným vytěžením sedimentů ze dna vodního díla bude nutné chráněné druhy přemístit do bezpečí, což je podle Lenky Filipové v podobných případech běžná praxe.

Mlžům mohou ublížit lidé, kteří se procházejí po usušené ploše blízko vodní hladiny živé jedince ukotvené ve vlhkém bahnu mohou zašlápnout. (rym)