Třeba v Olomouckém kraji mají takový v Mohelnici. Oba rekordní betlémy vytvořil Josef Nedomlel, řezbář ze Starého Města u Bruntálu. V řezbářském díle v obou případech pokračuje jeho syn František, který pro betlémy v Bruntálu i v Mohelnici vytváří další figury.

Do bruntálského kostela Nanebevzetí Panny Marie každý den míří obdivovatelé řezbářského umění, kteří v betlému hledají skutečné budovy a příběhy, kterými se Nedomlelovi při své tvorbě inspirovali. Betlém funguje také jako skanzen s ukázkami dávných řemesel a životního stylu našich předků.

„Za doprovodu nejkrásnějších vánočních koled můžete obdivovat mistrovské dílo řezbáře Josefa Nedomlela a Jeho syna Františka Nedomlela. Znázorňuje řemesla minulého století, včetně věrných kopií například bruntálského zámku, farního kostela, ZUŠ, zámku v Hradci nad Moravicí a dalších objektů i postaviček. V kapli sv. Kříže, kde je betlém vystaven, můžete rozjímat nad velikostí Boží lásky k nám. Přijďte určitě a přiveďte i své děti, vnoučata, příbuzné a známé,“ vyzývá duchovní správa Římskokatolické farnosti Bruntál a Česká provincie Německého řádu.

Betlém se rozkládá se na osmatřiceti metrech čtverečních, takže jeho zprovoznění zabere minimálně tři týdny práce. Se stavbou se musí začít už v listopadu, aby do Vánoc bylo vše hotové. Počítač řídí nasvětlení betléma i pohyb postaviček. Pět světelných režimů znázorňuje noc, svítání, den, dopoledne, odpoledne, stmívání a zase noc.

Betlém řezbářské rodiny Nedomlelových je vyrobený z lipového dřeva. Vystřídal původní sádrový před více jak šedesáti lety. Josef Nedomlel se nechal inspirovat nejen Bruntálem, ale také Starým Městem u Bruntálu. Vyřezal maketu svého rodného domu, bruntálského zámku, Křižlického vodního mlýna. O mimořádné dílo nyní pečuje Josefův syn František, který od roku 2005 betlém doplňuje o další stavby a postavy.