„Zdejší pečovatelky jsou zcela úžasné! Umožnily klientům videokonferenci, prostřednictvím níž mohli komunikovat se svými rodinami, bylo to velmi emotivní. Mimo toho nafotily klienty se vzkazy rodinám a fotky předaly. A vytvořily zde i nádhernou velikonoční atmosféru, kterou korunovaly výborné velikonoční perníčky od paní Římanové,“ popsala starostka města Bílovce Renata Mikolašová.

Ta také nejen klienty Domova pro seniory, ale i občany Bílovce i místních částí informovala začátkem pašijového týdne o tom, že přestože se plánované mše ve Farnosti Bílovec neuskuteční, lidé mohou meditovat doma s podporou místního faráře Lumíra Tkáče.

Místní farnost totiž připravila pro rodiny i jednotlivce video průvodce o tom, jak při rodinné modlitbě využít prvky, které znají z velikonočních obřadů v kostele - VÍCE ZDE

POTŘEBNÁ DEZINFEKCE

Město Bílovec také zakoupilo větší množství dezinfekčního přípravku na ruce a povrchy, každá rodina si tak v pátek 10. dubna a následně i v sobotu 11. dubna mohla zdarma vyzvednout půl litru přípravku v místní hasičské zbrojnici.

Na Bílou sobotu byla dezinfekce distribuována i do okolních obcí Bravinné, Stará Ves, Ohrada, Výškovice Lubojaty a Lhotka.

„Chceme, aby se naši občané maximálně chránili a dodržovali veškerá doporučení, ale k tomu potřebují mít dostatek ochranných prostředků. Roušek máme díky dobrovolníkům Roušky Bílovci dostatek, za což jim děkujeme. Lidé se však stále potýkali s nedostatkem dezinfekce na ruce i na povrchy. Proto jsme se rozhodli jim pomoci i s tímto a zakoupili jsme dostatečné množství toho přípravku, který jsme poskytli občanům Bílovce i místním části zdarma. Zájem byl velký, přesto lidé disciplinovaně dodržovali potřebné dvoumetrové odstupy, což velmi kvituji. Kromě toho již třetí týden pravidelně dezinfikujeme všechny autobusové zastávky a samozřejmě i většinu městských prostorů, kde se lidé musejí pohybovat,“ řekla starostka města Bílovce Renata Mikolašová a dodala, že senioři a jinak zdravotně hendikepovaní spoluobčané, kteří si ze zdravotních důvodů nemohli dezinfekci vyzvednout, mohou volat na linku 773 765 144.