Za socialismu měl stát monopol na zásobování, takže při projektování krnovského Prioru v roce 1983 nebyl důvod šetřit. Za současné konkurence obchodních řetězců je stále těžší najít pro megalomansky pojatý Prior využití, zvlášť když leží v pěší zóně, daleko od placeného parkování.

Kromě velkorysé prodejní plochy má Prior i obrovské sklady, kanceláře a další rozlehlé nebytové prostory. Společnost Prior, obchodní domy, a. s., chce komplex Prioru prodat. Přednostně ho nabídla městu jako spoluvlastníkovi Prioru.

Otázkou je, zda město dokáže najít pro Prior lepší využití než soukromý vlastník. Proto byla architektonická kancelář RMJM postavena před otázku: jakým způsobem by mohlo město využít budovu Prioru? Architekti navrhli Prior „rozříznout“, neboli rozdělit příliš velkou budovu pěším průchodem na dva menší celky. Jednak by se tím zredukovala megalomanská prodejní plocha, a také by mohlo přímo v Prioru vzniknout náměstíčko.

To by celou oblast oživilo, protože současné krnovské náměstí je na běžné sociální aktivity až příliš velké. Průchod by propojil lokalitou s kostelem sv. Martina se Zámeckým náměstím na opačné straně Prioru. „Spojením těchto dvou hlavních pěších tahů v centru Krnova dojde ke zvýšení jejich hodnoty i atraktivity. Historické jádro Krnova se stane lépe přístupné,“ představil vizi italský architekt Luca Aldrighi krnovským zastupitelům.

Část Prioru by dostavba změnila na čtyřpodlažní budovu s knihovnou, sálem se stovkou míst, kavárnami a dalšími byty. „Na vnitřní náměstí se soustřeďují vstupy do kavárny, knihovny, obchodů, bytů i kanceláří. Střecha počítá s venkovní terasou, která jednotlivé části Prioru spojí lávkami a můstky,“doplnil Luca Aldrighi. Polyfunkční Prior počítá i s podzemními garážemi pro obyvatele bytů, návštěvníky knihovny knihovny i nakupující.

Studie proveditelnosti byla zadána architektonické kanceláři, když nerozhodní zastupitelé před půl rokem poprvé jednali o nabídce koupit Prior. Město jako čtvrtinový vlastník Prioru může přikoupit zbytek za 39 milionů korun. Zastupitelé se k nabídce vrátí, až si kromě stavebně-architektonického řešení prostudují i finanční analýzu a hodnocení udržitelnosti projektu.

„Jednání se společností Prior o ceně pokračují. Čekáme na konečnou nabídku, kterou musí schválit její akcionáři,“ uzavřel starosta Tomáš Hradil.